Počela kampanja za prijevremene izbore u općini Foča u FBIH

Općinska izborna komisija (OIK) Foča u FBIH  provodi intenzivne pripreme za održavanje prijevremenih izbora za načelnika ove općine koji su zakazani za 11. april. Građani će birati između četiri politička subjekta, a pravo glasa ima  1651 birač.

Pripreme za održavanje prijevremenih izbora za načelnika Općine Foča u FBiH, lokalna izborna komisija provodi  u skladu sa  rokovima i redoslijedom izbornih aktivnosti koje je propisala Centralna izborna komisija (CIK) BIH

Predsjednica OIK-a Amela Kunovac ističe da su dsada  završena imenovanja redovnih biračkih odbora kao i mobilnih timova, redovnog za birače koji su zbog starosti i bolesti spriječenni doći na biračka mjesta  i Covid mobilnog tima putem kojeg će svoje pravo moći ostvariti birači koji će na dan izbora biti pozitivni na Covid odnosno u izolaciji.

„ Okončane su i aktivnosti na evidenciji i prikupljanju imena birača koji  će svoje biračko pravo da ostvare putem mobilnih timova, što je bila jedna zahtjevna aktivnost tokom koje smo morali ići na teren i uzeti veliki broj izjava od tih lica. U ovom izbornom ciklusu je taj broj  značajno povećan  i putem redovnog mobilnog tima glasat će 101 prijavljeni birač“ – istakla je Kunovac.  

Napomenula je da će, zbog povećanog broja birača, do kraja ove sedmice biti  formiran još jedan redovan mobilni tim, tako da će građani moći glasati putem ukupno tri mobilna tima i na tri redovna biračka mjesta,  dva u OŠ Ustikolina i jednom u područnoj školi u Jabuci.

Za prijevremene izbore u ovoj lokalnoj zajednici prijavila su se četiri politička subjekta

„ To su  Mensura Karahodža i Mujo Sofradžija kao nezavisni kandidati, Mesud Borović  kandidat SDA i Mensad Arnaut koalicija NBL – A-SDA „Zajedno za Ustikolinu“. Prema podacima CIK-a BiH, sa stanjem na 22. Mart kada je zaključen Centralni birački spisak, pravo glasa ima 1605   birača, od kojih 1561 redovni, 31 za glasanje u odsustvu i 13  putem pošte“ – precirala je Kunovac.  

Za predizbornu kampanju za prijevremene izbore ostavljen je rok od 15 dana prije izbora, tako da je ona praktično već počela 28.marta. U Općinskoj izbornoj komisiji naglašavaju da će se na dan održavanja izbora 11. Aprila,  voditi računa o poštivanju epidemioloških mjera pri čemu birači moraju nositi zaštitne maske i ne zadržavati se na biračkom mjestu nakon što ostvare svoje biračko pravo. Na dva veća biračka mjesta bit će angažovan i redar kako bi se osiguralo poštivanje  mjera.