– Naređuje se objektima koji pružaju usluge uslužne djelatnosti (trgovine, hoteli, kladionice, ugostiteljski objekti, moteli i dr.) da na ulaznim vratima sa vanjske strane naznače površinu objekta i broj osoba koje mogu boraviti u istom trenutku, uzimajući u obzir da za jednu osobu je potrebno najmanje četiri kvadratna metra, s tim da se izuzima zaposleno osoblje. Prostor od četiri metra kvadratna za jednu osobu potrebno je da se poštuje i na otvorenom prostoru (ljetne bašte). Za objekte koji su veće kvadratne površine maksimalan broj osoba koje mogu boraviti unutra je 20 osoba, s tim da se izuzima osoblje.

Naredbom je naloženo Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrši pojačan nadzor nad poštivanjem naredbi i higijensko-epidemioloških mjera u sportskim kladionicama na području BPK Goražde, te o istom dostavi izvještaj Vladi BPK Goražde.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak koji će uputiti Federalnom kriznom štabu Ministarstva zdravstve i Vladi Federacije BiH da se zbog pogoršane epidemiološke situacije poveća broj vakcina koje su odobrene BPK Goražde, jer su iste minimalne i ne mogu zadovoljiti najosnovnije potrebe za vakcinaciju kriznih kategorija.