Snijeg usporio saobraćaj na području BPK Goražde

Osim što je stigao kao iznenađenje u proljeće, snijeg koji je padao tokom noći na području našeg kantona nije izazvao veće probleme. Službe su tokom dana radile na čišćenju putnih pravaca, a zabilježeno je otežano odvijanje saobraćaja.

 

Snijeg koji je padao tokom noći na području Goražda dostigao je visinu u nižim dijelovima oko 10 cm,dok  je visina snijega u područjima sa većom nadmorskom visinom  30cm. Magistralni i regionalni putevi su prohodni.Čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši se prema prioritetima i trenutnim potrebama.

 

Nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra, a saobraćaj se odvija usporeno zbog mokrog kolovoza, javljaju iz Kantonlanog operativnog centra.Slična situacija je I na području općine Pale u BIH dok se na području Ustikoline čistio magistralni puta M – 18.1 Ustikolina – Grebak – Trnovo.Visina sniježnog pokrivača na prevoju Grebak je oko 30 cm, dok je u nizinskim dijelovima  oko 20 cm.