Usvojene inicijative Općina Pale i Foča FBIH

Radno tijelo Parlamenta FBiH (Odbor za ekonomsko finansijska pitanja) na jučerašnjoj je sjednici podržao inicijative Općine Pale-Prača i Foča-Ustikolina o novom načinu raspodjele Javnih prihoda.

U diskusijama Načelnika općine Pale Prača, predstavnika Općine Foča-Ustikolina te nakon diskusije Dževada Adžema člana ovog odbora, Odbor je jednoglasno podržao predmetne inicijative.

Podsjećamo, radi se o Inicijativi Općinskog vijeća Pale iz prošle godine, koja se odnosi na donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH. Sličnu inicijativu pdnijelo je i OV Foča FBiH.

praca.ba