Započeo upis učenika u prvi razred osnovnih škola, očekuje se blagi porast broja učenika

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uputilo je poziv roditeljima/starateljima djece rođene u periodu od 01.09.2014. godine do 31.08.2015. godine to jeste djece koja će do mjeseca septembra 2021. godine napuniti šest godina života, da prijave djecu za upis u prvi razred osnovne škole.

Prijava djece započela je u ponedjeljak, 19.04.2021. godine i traje do 30.04.2021. godine. Zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa, a u cilju zaštite zdravlja djece roditelji/staratelji prijavu djece mogu izvršiti telefonskim putem, putem e -maila ili lično kod pedagoga u prostorijama škole. U skladu sa zakonom, upis djece će se obaviti u mjesecu maju, a o terminima upisa, roditelji/staratelji će biti blagovremeno obaviješteni od strane škola.

Prateći epidemiološku situaciju, te poštujući mjere i naredbe kriznih štabova, prema riječima ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Armana Bešlije, ministarstvo će nastojati da putem škola obezbijedi sve uslove za nesmetan upis učenika.

„Na naše zadovoljstvo, očekujemo blagi porast broja učenika koji će se upisati u školskoj 2021/2022. godini. Prema preliminarnim spiskovima, podaci su da će se u ovoj školskoj godini u prvi razred upisati oko 230 učenika, a ono što je evidentno jeste da je sve manji broj učenika za upis u ruralnim školama, dok gradske škole imaju konstantan broj učenika. Što se tiče područnih škola u Ustikolini, Vitkovićima i Ilovači, one uvijek, otprilike, imaju po jedan razred i to kombinovani, dok u Prači bude jedan ili nijedan učenik, što je slučaj i ove godine. Nadamo se da ćemo imati sve obezbijeđene uslove kako bi se mogao sigurno odvijati upis u škole“-ovom prilikom kazao je ministar Bešlija.

Upis će trajati tokom cijelog mjeseca maja, a nakon toga roditelji/staratelji učenika će dobiti dalje instrukcije od strane škole i pedagoga.

www.bpkg.gov.ba