Vrijedna donacija dopremljena bolnici i školama u Goraždu

Humanitarna organizacija “Most-bro” iz Danske obezbjedila je opremu za Kantonalu bolnicu i škole u Goraždu u vrijednosti od 150 000 maraka. Oprema je donirana zahvaljujući Aldinu Šalaki, a narednih dana bit će distribuirana bolnici te u dvije srednje i jednu osnovnu školu u ovom gradu.

“Donacija je obezbjeđena posredstvom bošnjačkog udruženja Most-bro iz Danske koje od kraja rata pomaže cijeloj BIH, a posebno zdravstvene ustanove, škole i socijalno ugrožene građane. Donacija je izuzetno vrijedna, obezbjeđen je operacioni sto, kao i stolovi za previjanje i sprave za rehabilitaciju Kantonalnoj bolnici, dok će školama biti donirane pametne table, školski namještaj, klupe, print/kopir aparati, projektori, Wi fi pojačivači, računari i ostala oprema”, kaže Šalaka.

Oprema će biti raspoređena Srednjoj stručnoj školi “Džemal Bijedić”, Srednjoj tehničkoj školi “Hasib Hadžović” te osnovnoj školi “Mehmedalija Mak Dizdar” u Vitkovićima, a dio donacije bit će distribuiran i drugim školama.