Radovi na izgradnji zgrade u ul. Salih bega Kuljuha u Goraždu teku planiranom dinamikom

Objekat sa 25 stambenih jedinica gradi se u sklopu državnog projekta CEB II ‘’Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja’’ koji se implementira na teritoriji cijele BiH.

Stručna savjetnica za upravni postupak iz  stambene oblasti nadležne službe Grada Goražda Elvira Tirović, napominje da je izgradnja ovog objekta jedan od podprojekata na području ovog grada

“ Namjena ove zgrade sa 25 stambenih jedinica je  zatvaranje kolektivnog centra Barake a  stambene jedinice će se koristiti po principu socijalnog neprofitnog stanovanja. Korisnicima će biti dodjeljene pod zakup na neodređeno vrijeme i biće obezbjeđeni svi optimalni uslovi za život i stanovanje ovih porodica koji su do sada živjeli u veoma neuslovnim stambenim jedinicama u ovom kolektivnom centru” – pojasnila je Tirović.

Izvođač radova koji su poćeli 1.oktobra 2020. Godine je Građevinsko preduzeće “Drina” Goražde a predviđeni rok za  završetak radova je godinu dana od uvođenja izvođača u posao.

“  Radove je ugovorilo Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice koje je inače implementator ovog  projekta. Radovi do sada teku predviđenom dinamikom, i nadamo se da će biti završeni u predviđenom roku. Vrijednost projekta  je oko 1.520. 000 KM” – istakla je Tirović.

U okviru projekta CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija ukupno 49 podprojekata u 29 gradova/općina, u kojim će biti izgrađeno ili sanirano 1.450 stambenih jedinica za 4.350 korisnika iz kategorije raseljenih ili osoba u stanju socijalne potrebe.

 

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, u okviru Projekta CEB II realizira se ukupno devet podprojekata, od čega u Gradu Goraždu sedam  i po jedan u općinama Pale u FBiH i Foča FBiH. Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih  jedinica ukupne vrijednosti 8,5 miliona Eura, od čega je kreditno zaduženje pet miliona Eura, a ostatak sredstava učešće gradova/općina.