Općinski sud u Goraždu poništio odluku o smjeni bivšeg policijskog komesara Adema Lakovića

Općinski sud u Goraždu donio je danas prvostepenu presudu po tužbi smjenjenog policijskog komesara Uprave policije BPK Goražde Adema Lakovića kojom, je poništio odluku o smjeni Lakovića sa ove dužnosti donešenu u junu 2020. godine.

Sud je udovoljio tužbenom zahtjevu Adema Lakovića i poništio odluku na koju se može izvršiti žalba u roku od 15 dana, a ukoliko presuda bude pravosnažna to bi značilo i povratak Lakovića na poziciju policijskog komesara.

Podsjetimo da je Nezavisni odbor za izbor policijskog komesara u januaru prošle godine njegov rad ocjenio negativnim, dok je Vlada BPK Goražde u februaru iste godine potvrdila ovaj prijedlog, da bi odluka o smjeni komesara i definitivno bila donesena u junu prošle godine.

Laković je smjenjen uprkos činjenici da su Vladu, ali i Skupštinu BPK na to upozorili visoki predstavnik u BIH Valentin Inzko i američki ambasador Eric Nelson, sugerišući im da su takve odluke upitne i da se mogu dovesti u vezu sa kršenjem demokratskih standarada u ovoj oblasti.

Ademu Lakoviću, manadat policjskog komesara trebao je isteći tek u oktobru 2022.godine. U međuvremenu, Nezavisni odbor za novog policijskog komesara imenovao je Mirsada Hrapa.