Ozvaničen početak izgradnje nove zgrade u Rasadniku

U cilju zatvaranja kolektivnih centara na području našeg Grada u naselju Rasadnik danas je ozvaničen početak na izgradnji nove zgrade u sklopu projekta CEB II, odnosno podprojekta 100 Rasadnik. Izgradnjom zgrade bit će obezbjeđeno 25 stambenih jedinica za socijalno ugrožene i raseljene porodice sa područja našeg Grada. Izvođač radova je firma GTR d.o.o Mostar, a rok za završetak radova je godina dana.

Nakon predaje dokumentacije i uvođenja izvođača radova u posao, lokaciju na kojoj će se graditi zgrada, posjetili su gradonačelnik Goražda Ernest Imamović sa saradnicima, zajedno sa predstavnicima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, predstavnicima nadzora i firme koja je izvoditi radove.

U okviru Projekta CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija ukupno 49 podprojekata u 29 gradova/općina, u kojim će biti izgrađeno ili sanirano 1.450 stambenih jedinica za 4.350 korisnika iz kategorije raseljenih ili osoba u stanju socijalne potrebe. Kreditno zaduženje Federacije BiH iznosi gotovo 80 miliona KM. Ukupna vrijednost projekta za BiH je gotovo 120 miliona KM, koji se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe, a vodeća institucija projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok ga provode resorna entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva/uprave, općinske i gradske vlasti.

 

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u okviru Projekta CEB II realizira se ukupno devet podprojekata, od čega u Gradu Goraždu sedam  i po jedan u općinama Pale u FBiH i Foča FBiH. Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih  jedinica ukupne vrijednosti 8,5 miliona Eura, od čega je kreditno zaduženje pet miliona Eura, a ostatak sredstava učešće gradova/općina.