Potpisan granski kolektivni ugovor za osnovno obrazovanje

Ministar  za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu I sport Bosanskopodrinjskog kantona  (BPK)  Goražde Arman Bešlija i predsjednica Sindikata osnovnog obrazovanja I odgoja BPK-a Senada Tabaković danas su potpisali granski kolektivni ugovor za oblast osnovnog obrazovanja na području  kantona.

Ugovor je potpisan na dvije godine a novina je da će plaće prosvjetnih radnika u osnovnom, biti izjednačene sa onima u srednjem obrazovanju, za što je na godišnjem nivou potrebno obezbjediti oko 300.000 KM.

Predsjednica sindikata Senada Tabaković ističe da je to rezultat višegodišnjih nastojanja da se, kako je kazala, ispravi nepravda prema uposlenima u osnovnom obrazovanju

“ Zadovoljni smo što smo nakon deset godina uspjeli da uskladimo koeficijente kao polazni osnov za obračun plaće, sa srednjim obrazovanjem, zbog čega su i pregovori duže trajali. Uposleni u osnovnom obrazovanju u odnosu na srednje bili su u neravnopravnom položaju iako radimo slične poslove. Ipak, imali smo razumjevanja za trenutnu situaciju I pristali da primjena tog člana počne šest mjeseci nakon potpisivanja kolektivnog ugovora, dakle oktobar ili novembar ove godine, nakon što bude sagledano stanje u budžetu” – pojasnila je Tabaković.

Podsjetila je da je prethodni kolektivni ugovor za oblast osnovnog obrazovanja potpisan 24.septembra 2018. istekao u septembru 2020. Godine

“ Imali smo razumjevanje od sindikata za situaciju u budžetu I uskladili smo taj član što se tiče izjednačavanja plaća radnika u osnovnom sa srednjim obrazovanjem, što je bio jedan od glavnih zahtjeva sindikata koji  mi smatramo opravdanim. Godinama plaće nisu mjenjane u osnovnom obrazovanju i konačno je vrijeme da to uskladimo po uzoru na druge kantone. Vlada BPK I ministarstvo su se vodili činjenicom punjenja budžeta gdje je smanjen priliv, I dogovoreno je da ukoliko bude sredstava taj clan bude primjenjen, na što su I pristale obje strane” – pojasnio je ministar za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport BPK Arman Bešlija.

Novim granskim kolektivnim ugovorom regulisano je zasnivanje radnog odnosa, zaključivanje ugovora o radu, plaće I druge naknade iz radnog odnosa kao I ostala pitanja u oblasti osnovnog obrazovanja na području BPK.  U narednih 60 dana  sindikat treba  izraditi instrukcije o plaćama i usklađivanju koeficijenata.