Potpisan Ugovor o pružanju usluge izrade šumsko-privredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Nakon provedene procedure o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Ugovor o pružanju usluge izrade šumsko-privredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (Grad Goražde i općine Foča i Pale u FBiH ) sa predstavnikom firme „ŠUMA PLAN“ d.o.o. Banja Luka Duškom Topićem, potpisala je danas premijerka BPK Goražde Aida Obuća, a potpisivanju su prisustvovali ministar za privredu Mensad Arnaut te direktor Kantonalne uprave za šumarstvo Anes Salman.

Vrijednost ugovora je 154.850,00KM bez PDV-a, a rok za izvršenje usluge izrade šumsko-privredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području BPK Goražde ugovorom je utvrđen prema prihvaćenoj ponudi odabranog ponuđača u trajanju od 135 dana od dana potpisivanja ugovora.

Kako je istaknuto ovom prilikom, riječ je o veoma značajnom planskom dokumentu koji predstavlja osnovni okvir regulisanja gazdovanja šumama koje obuhvata planiranje, uzgoj, zaštitu i iskorištavanje na principima postojanosti proizvodnje i prihoda, uz očuvanje diverziteta. Šumskoprivredna osnova se donosi za uređajni period od 01.01.2020 – 31.12.2029. godine i sadrži planove iskorištavanja, uzgajanja, zaštite šuma kao i podatke o stanju šuma u doba uređivanja u pogledu zaliha, zapreminskog prirasta i druge podatke.

Taksacija, odnosno popisivanje privatnih šuma bit će vršena u narednom periodu te se obavještavaju vlasnici privatnih šuma da će radi popisivanja i neophodnih mjerenja u svrhu izrade šumskoprivredne osnove njihove nekretnine obilaziti predstavnici privrednog subjekta.

www.bpkg.gov.ba