Utvrđena konačna lista stipendista BPK Goražde

 

Vlada BPK Goražde na današnjoj sjednici utvrdila je konačnu rang listu za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2020/2021. Godini.

Kako je na pres konferenciji najavio ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija, potpisivanje ugovora bit će obavljeno nakon bajramskih praznika.

„ Pravo na stipendiju ostvario je 181 student,  u ukupnoj vrijednosti od 176.890KM. Bio je planiran manji broj stipendija ali svi oni studenti koji su zadovoljili kriterije dobit će stipendiju jer smo  sa dodatnih kodova prebacili sredstva. Potpisivanje ugovora organizirat ćemo nakon praznika o čemu će studenti biti blagovremeno obavješteni“ – kazao je Bešlija.

Najavio je da ministarstvo u ovom segmentu planira uraditi detaljniju analizu kada je riječ o dodjeli stipendija u prethodnim godinama

„  Planiramo uputiti i jednu inicijativu za donošenje Zakona o stipendijama. Proći ćemo proceduru nacrta gdje će svi moći da daju sugestije i prijedloge kako možemo to unaprijediti  i da li smo imali pozitivne efekte od dosadašnjih stipendija Bilo je dosta kritika i došlo je vrijeme da sagledamo koji su to efekti „ – kazao je Bešlija.

Takođe, naglasio je da će sutra biti održana javna rasprava o izboru zanimanja za upis učenika u prve razrede srednjih škola na području kantona.

„ Pozivamo sve zainteresovane da dođu u salu Skupštine BPK Goražde i daju svoje sugestije i primjedbe. Na osnovu predloženih zanimanja, ministarstvo će uputiti prijedlog odluke na vladu koja će donijeti  konačnu odluku. Škole su već dostavile svoje prijedloge tako da  MSŠ „Enver Pozderović“ planira dva razreda gimnazije i jedan  poljoprivredne, STŠ „Hasib Hadžović“ predviđa mašinsku, hemijsku i građevinsku struku, dok je SSŠ „Džemal Bijedić“ predložila zanimanja krojač, mehatroničar – tehničar i mehaničar- zavarivač. Mi smo imali dosta primjedbi i sugestija od strane roditelja pa iz tog razloga pozivamo ih da se uključe u diskusiju na javnoj raspravi i daju svoje prijedloge i sugestije“ – kazao je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.