Udruženja iz Goražda, Foče i Višegrada zajedno u projektu “Glas za rijeke ”

 – U Goraždu je danas predstavljen  i obilježen početak projekta ”Glas za rijeke”.  Projekat  provodi “Udruženje Resursni Aarhus centar u BiH”, u saradnji sa partnerskim organizacijama “Eko Habitat” iz Goražda, Udruženjem “Bjelava” iz Foče te Udruženjem “Eko centar” iz Višegrada, u okviru šireg projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku Švedske.

Na pres-konferenciji govorili su projektni menadžer ispred Aarhus centra Sarajevo Amila Čitak,  koordinator na projektu Eko Centra – Višegrad Dejan Furtula, koordinator na projektu UG Bjelava- Foča  Jovan Drakul i koordinator na projektu Eko Habitat – Goražde Mirela Mekić-Borović.

“Ovaj projekat će doprinijeti poboljšanju komunikacije javnosti prema donosiocima odluka te omogućiti bolji pristup informacijama o temama zaštite okoliša , a što predstavlja i prvi stub Aarhuske konvencije, čija je potpisnica BiH”  – naglasila je projekt menadžer Aarhus centra Sarajevo Amila Čitak.

Naglašeno je da je osnovni cilj projekta unaprijediti zaštitu rijeka i odgovorno upravljanje vodnim potencijalima na području Goražda, Foče i Višegrada.

 Projektni tim je istakao da je u cijeloj BiH planirano više od 400 malih hidroelektrana (MHE), od toga preko deset u svakoj od partnerskih općina u ovom projektu. U cijeloj BiH, pa i u regionu, kroz aktivnosti nevladnih organizacija ali i akademskih institucija, skreće se pažnja javnosti na pogubne efekte eksponencijalne izgradnje MHE, s obzirom na ekocid koji njihova izgradnja dovodi i uzrokuje nesagledive posljedice po ekosisteme, ali i po lokalnu zajednicu – rečeno je na  pres-konferenciji.

U cilju uspješne realizacije projekta definisan je detaljan projektni plan koji uključuje edukativne radionice, terenske obilaske, ulične kampanje, javne rasprave, sastanke sa predstavnicima mjesnih zajednica i nadležnim organima uprave. Projekat će trajati osam mjeseci i njegovom implementacijom će se povećati informisanost i uključenost građana i građanki Grada Goražde i opština Višegrad i Foča o važnosti odgovornog upravljanja vodnim potencijalima.

“UG Bjelava se od svog nastanka trudi da na razne načine uključi ekološko osvještene ljude u djelovanje koje se tiče zaštite životne sredine, netaknute prirode, šuma i rijeka. Najaktivniju borbu trenutno vodimo upravo na rijeci Bjelavi po kojoj smo i nazvali udruženje, a koja je jasan primjer negativnog uticaja tih pogubnih projekata zvanih MHE prvenstveno na ljude koji žive na tom prostoru, pa i na samu životnu sredinu a  koncesioni ugovori postoje na skoro svim rijekama,  kojih na našoj teritoriji ima ukupno 17 – kazao je koordinator projekta UG ”Bjelava” Jovan Drakul.

Dodao je da se ovom kampanjom zajedno sa kolegama iz susjednih općina, Goražde i Višegrad, nastoji uključiti što veći broj ljudi u borbu protiv projekata koji, kako je kazao,  profit donose samo investitoru i užem krugu ljudi, a široj zajednici ostavljaju suha korita.

Koordinatori projekata iz Višegrada i Goražda , Dejan Furtula i Mirela Mekić-Borović, predstavili su novoosnovna udruženja te ukazali na važnost saradnje sa ostalim ekološkim organizacijama u cilju ukazivanja javnosti na ugroženost naših rijeka izgradnom MHE.