Podrška općini Foča u FBIH, sastanak načelnika i premijerke Vlade BPK Goražde

Općina Foča u FBiH i u narednom periodu može računati na podršku Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK)  Goražde  u raznim segmentima, kako sa finansijskog tako i drugih aspekata – istaknuto je na prvom zvaničnom sastanku  premijerke Aida Obuća  i ministara u Vladi BPK Goražde sa novoizabranim načelnikom ove lokalne zajednice Mujom Sofradžijom i njegovim saradnicima. Izražena je nada da će dobra međusobna saradnja rezultirati stvaranjem boljeg ambijenta za život u ovom dijelu kantona, za što je ključno otvaranje novih radnih mjesta.

Finansijski neodrživa, opterećena značajnim dugovanjima, Općina Foča u FBiH bez podrške viših nivoa vlasti ne može kreirati bolji ambijent za život stanovnika ove lokalne zajednice – svjesni su njeni predstavnici kao i zvaničnici kantonalne vlade. Oni su danas nastojali trasirati put buduće zajedničke saradnje, kroz rješavanje prioritetnih potreba Općine Foča u FBiH…

„Ovo je naš prvi sastanak i  nadam se dobroj saradnji između kantona i naše lokalne zajednice. Očekujemo konkretnu pomoć u razvoju i privlačenju investicija kao i pomoć našem budžetu jer sama općina je neodrživa, imamo dugovanja oko 550.000 KM i nadam se da će premijerka pomoći i da ćemo uz jednu dobru saradnju riješiti dosta tih problema“ – kazao je načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija.

Dodao je da se podrška Vlade BPK Goražde očekuje i u stvaranju ambijenta za investicije, kojih u ovom dijelu BPK Goražde nedostaje

„ Ja stalno ponavljam da Ustikolina treba određene invetsicije i da bi čitava lokalna zajednica malo oživjela potrebna su radna mjesta, jer bez njih nema ni napretka. U tom smislu, kao jedna od mogućnosti pokrenuto je pitanje stavljanja u funkciju neperspektivne vojne imovine na području ove općine kako bi se ona stavila na raspolaganje potencijalnim investitorima“ – pojasnio je Sofradžija.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća danas je naglasila da je podrška Vlade BPK ovoj lokalnoj zajednici neupitna, te da je kanton spreman finansijski, u okviru  mogućnosti, podržati i realizaciju projekata u Općini Foča u FBiH

„ Mi ćemo reagovati prema ovoj lokalnoj zajednici u skladu sa našim propisima i u skladu sa zakonom. Ne možemo rješiti sva ova dugovanja promptno u iznosu o kojem se govori. Mi ćemo davati podršku kroz grant sredstva a takođe ćemo tražiti da se odrđenim finansijskim injekcijama sa federalnog nivoa pomogne ovoj neodrživoj lokalnoj zajednici, da bi se sanirao određeni dio duga“ – istakla je Obuća.