U Ustikolini i Prači čekaju potez Vlade FBiH: Nerazvijenim općinama omogućiti 0,5 posto od PDV-a

Realizacija inicijative o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda značajno bi doprinijela samoodrživosti dvije nerazvijene općine u sastavu BPK Goražde, Foča i Pale u FBiH.

Inicijativu je podržao Odbor za ekonomsku i finansijsku stabilnost federalnog parlamenta, a sada je na potezu Vlada FBiH od koje se traži da izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda uputi u parlament po hitnoj proceduri.

U općini Foča u FBiH očekuju da će Vlada FBiH ispoštovati zaključak odbora i uvrstiti izmjene kojima se posebno nerazvijene lokalne zajednice bolje pozicioniraju u raspodjeli sredstava od indirektnih poreza.

“Prema trenutno važećem zakonu i kriterijima prema kojima se vrši raspodjela ovih prihoda općini Foča pripada 0,11 posto od ukupnih prihoda što je na godišnjem nivou oko 230 000 KM. Mi smo tražili da se zakonom utvrdi minimalni zagarantovani iznos od 0,5 posto koji će dobijati sve općine bez obzira na kriterije”, pojašnjava Amela Kunovac,šef odsjeka za budžet i trezor općine Foča u FBiH.

Inicijativu za izmjene zakona je još 2018.godine prema Savezu općina i gradova, Vladi FBiH i federalnom parlamentu uputio tadašnji načelnik ove općine Zijad Kunovac, a prošle godine i općinsko vijeće. Pridružila im se i općina Pale u FBiH kojima bi ovakva raspodjela sredstava također bila od ključnog značaja jer bi se na ovaj način okončalo pitanje samoodrživost obje općine. U BPK Goražde očekuju izmjene kriterija jer bi to svakako doprinijelo stabilnosti cijelog kantona.

“Svjesni smo da je Zakon o pripadnosti javnih prihoda davno donešen i da je potrebno zanoviti kriterije. Ukoliko bi se to usvojiilo ne bi bilo problema za finansiranje osnovnih ustavnih nadležnosti ovih općina, a nadogradnja treba doći od strane kantona i viših nivoa vlasti”, mišljenja je Aida Obuća, premijerka BPK Goražde.

Na potezu je federalna vlada od koje se očekuje da će prijedloge o načinu raspodjele sredstva od indirektnih poreza uvrstiti u izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda i uputiti ih parlamentu po hitnoj proceduri.

Općina Foča u FBiH je opterećena velikim dugovanjima i bez podrške viših nivoa vlasti ne može kreirati bolji ambijent za život stanovnika koji u njoj žive.

“Očekujemo konkretnu pomoć u razvoju i privlačenju investicija kao i pomoć našem budžetu jer sama općina je neodrživa, imamo dugovanja oko 550.000 KM. Ustikolina treba određene investicije da bi malo oživjela, potrebna su radna mjesta, jer bez njih nema ni napretka. U tom smislu pokrenuto je i pitanje stavljanja u funkciju neperspektivne vojne imovine kako bi se stavila na raspolaganje potencijalnim investitorima”, ističe Mujo Sofradžija, načelnik Općine Foča u FBiH.