15 000 za spomen obilježje

Ministri za boračka pitanja, Bosanskopodrinjskog (BPK) kantona I Kantona Sarajevo, Edin Aganović I Omer Osmanović danas su potpisali sporazum o sufinansiranju rekonstrukcije I dogradnje Centralnog spomen obilježja braniocima  Goražda.

U ove svrhe resorno ministarstvo Kantona Sarajevo izdvojit će 15.000 KM

“  Borce BPK Goražde  ja lično ne razdvajam od boraca sarajevskog kantona, ne samo što smo graničili, već zato što su se mnogi borci  sa ovog područja borili na sarajevskim ratištima i pomogli da se odbranimo u proteklom ratu, tako da je meni ovo čast. Možda je za nekoga ovo velika ali za mene je ovo simbolična pomoć kojom iskazujemo našu zahvalnost svim borcima kao I današnjim stanovnicima BPK Goražde” – kazao je ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović.

Ocijenio je da Goražde zaslužuje da ima dostojanstveno spomen obilježje svojim braniocima

“ Moramo gajiti kulturu sjećanja kroz ta obilježja. Svjedoci smo da su poslije Drugog svjetskog rata sva velika i dobra spomen obilježja građena tek 25 – 30 godina nakon završetka rata, nakon što su se slegla sva ta osjećanja. Potom je došla generacija koja je trebala to da obilježi I prenosi drugim generacijama, ko smo mi bili, kako I zašto smo se borili, i u kojem pravcu dalje želimo da idemo” – kazao je on.

Ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović kazao je da je riječ  o nastavku dobre saradnje dva ministarstva i kantona, koja će, u konkretnom slučaju omoguiti nastavak radova na izgradnji centralnog spomen obilježja

“Mi u budžetu imamo planirano 90.000 KM I trenutno završavamo finansijsku konstrukciju. Predmjer radova koji je urađen još 2018. Godine iznosio je nešto više od 80.000 KM, međutim ukazala se potreba za nekim dodatnim građevinskim radovima na uređenju kako bi spomen obilježje dobilo izgled kakav treba da bude, dostojanstven, tako da ćemo mi zaokružiti jednu finansijsku konstrukciju i sa sredsvima koja po sporazumu očekujemo da uplati I Grad Goražde. Imali smo nedavno uplatu i od kompanije “Ginex” a prije dvije-tri godineu ovom projektu nam je pomogla i kompanija “Emka Bosnia” – precizirao je Aganović.

Naglasio je da pomoć u realizaciji ovog projekta nije jedina od strane resornog ministarstva Kantona Sarajevo najavljujući I druge zajedničke aktivnosti

“ Konkretno što se tiče obilježavanja značajanih datuma I događaja, prije svega mislim na manifestaciju “Grebak – put života” jer znamo da se on nalazi na pograničnom području između dva kantona, i koliko je Grebak bio bitan za ovo područje, ništa manje nije bio za grad I Kanton Sarajevo. Dogovorili smo se da kada budu mjere dozvoljavale omasovimo tu manifestaciju i zajedno radimo. Ministarstvo za boračka ptanja KS je pomagalo sa sredstvima za izgradnju spomen obilježja odnosno objekata koji su predviđeni  na lokalitetu Grepka” – kazao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde.