Zakazana 17.redovna sjednica

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj danas utvrdio je dnevni red i termin održavanja 17. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde koja će se održati 15. juna 2021.godine, s početkom u 10:00 sati.

Na dnevnom redu, osim Informacije o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19), je i nekoliko izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2020.godinu. Radi se o izvještajima o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, JZU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Izvještaju o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde te izvještajima o radu Direkcije robnih rezervi, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Arhiva Kantona i Kantonalne uprave za šumarstvo za 2020.godinu.

Također, dnevnim redom predviđeno je i razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.12.2020. godine i Izvještaja o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.12.2020. godine.

Na 17. redovnoj sjednici Skupština BPK Goražde bi trebala dati i Mišljenje na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.Osim utvrđivanja dnevnog reda i termina održavanja 17. redovne sjednice, na današnjoj sjednici Kolegij Skupštine BPK Goražde svojim zaključkom zadužio je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da predsjednicima klubova poslanika koji participiraju u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uputi dopis za dostavljanje prijedloga po Informaciji o stanju u oblasti obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Prijedlogu Strategije razvoja sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „SPORT KAKAV TREBAMO“. Rok za dostavljanje prijedloga je sedam dana.

www.bpkg.gov.ba