Podžić u Goraždu: Oružane snage će i ubuduće biti na raspolaganju civilnim strukturama

Delegacija ministarstva odbrane BiH na čelu sa resornim ministrom Sifetom Podžićem danas je boravila u Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK)  Goražde.

Pored obilaska i razgovora sa komandantom bataljona kasarne Kosova kod Ustikoline, održan je i sastanak sa zvaničnicima Grada Goražde i BPK, na kojem je razgovarano o budućoj saradnji civilnih i vojnih struktura.

Naglašeno je da su  dosadašnju saradnju obilježile  zajedničke aktivnosti a između ostalog uz podršku Oružanih snaga BiH uređen je značajan broj putnih pravaca na području  tog kantona.

„ I danas smo sa delegacijom ministarstva odbrane BiH iniciriali nastavak saradnje u tom smislu odnosno  uređenju makadamskih puteva kojh ima mnogo u Gradu Goražde  a bilo je riječi i o stavljanju u funkciju neperspektivne vojne imovine  gdje smo dobili obećanje da će ministarstvo odbrane dati saglasnost da ona pređe u nadležnost grada ili kantona“ – kazao je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća istakla je da je  za ovaj kanton saradnja sa Oružanim snagama BiH  jako bitna

„ Veoma je važno  da jačamo kapacitetet kasarne Kosova koja je na području BPK kao i da imamo podršku ministarstva odbrane kada  je u pitanju poboljšanje putne infrastrukture u ruralnim dijelovima. Danas smo delegirali mnogo pitanja a  jedno od njih je rješavanje neperspektivne vojne imovine na lokalitetu Mirvića i ministar je rekao da će u skaldu sa zakonskim procedurama i propisima pozitivno odgovoriti našem zahtjevu da nam se dodjeli na korištenje, kako bi smo taj lokalitet stavili u funkciju razvoja ovog kraja“ – pojasnila je Obuća.

Po riječima državnog ministra, saradnja  ministarstva odbrane odnosno Oružanih snaga BiH sa Gradom Goražde i BPK-a,  bit će  nastavljena i u narednom periodu

„ Bez obzira na poteškoće uslovljene neusvajanjem budžeta na nivou države, mi ćemo kao i dosada biti senzibilni prema ovom dijelu BiH i pomoći  u sanaciji lokalnih makadamskih puteva koliko budemo uspjeli. Dobili smo  i zahtjev za pomoć u izgradnji crkve Drinskim mučenicama gdje ćemo takođe pomoći   i  imamo za nas neperspektivne lokalcije, koje ćemo najvjerovatnije predati BPK Goražde odnosno vladi, do konačnog rješenja te vojne imovine, a u pitanju je lokacija u Mirvićima koju ćemo, nadam se, brzo riješiti – kazao je  ministar odbrane BiH Sifet Podžić

Delegacija ministarstva odbrane BiH u pratnji domaćina danas je obišla i lokaciju buduće crkve Drinskim mučenicama.