Ministarstvo finasija upozorilo budžetske korisnike da racionaliziraju troškove

– Ministarstvo za finansije Bosanskopodirnjskog kantona (BPK)  Goražde,  zbog smanjenja ostvarenih prihoda  u budžetu kantona za period januar – april ove godine u odnosu na planirane, upozorilo je budžetske korisnike da racionaliziraju troškove kako se ne bi  ugrozila likvidnost kantonalnog budžeta.

Po riječima resornog ministra Esada Kanlića, budžet je već značajno opterećen nagomilanim dugovanjima iz prethodnih godina ali i sudskim presudama koje dolaze po raznim osnovama.

„ Iako se punjenje budžeta BPK Goražde postepeno popravlja, stanje još uvijek nije onakvo kakvo je bilo prije pandemije  2019. godine i zbog toga mora racionalno trošiti, posebno imajući u vidu činjenicu da ćemo još sačekati na doznačavanje granta sa federalnog nivoa od kojeg ovaj kanton ovisi, a koji, potvrdio nam je federalni premijer, možemo očekivati tek krajem septembra u iznosu kao i prošle godine oko 4,2 miliona KM“ – kazao je Kanlić.

Napomenuo je da su izvorni  mjesečni prihodi BPK Goražde dovoljni samo za osnovne obaveze  te da  se, kako je kazao,  u ovakvim okolnostima ne trebaju stvarati nove,  bez pokrića

„ Mjesečni  prihodi koje mi imamo su samo za osnovne stvari, kao što su plaće i doprinosi uposlenika gdje nama za budžetske korisnike treba oko 1.800.000 KM, socijalna davanja za koja nam na mjesečnom nivou treba 400.000 KM, boračka populacija oko 90.000, boračka egzistencijalna naknada,  materijalni troškovi oko 250.000 KM. Iz tog razloga ministarstvo za finansije je uputilo informaciju odnosno upozorenje Vladi BPK da se ne donose odluke koje će dodatno opteretiti budžet kantona i ugroziti njegovu likvidnost“ – istakao je Kanlić.

Dodao je da su  intervencijom budžetske inspekcije prethodno  racionalizirani  troškovi po nekim ustanovama  gdje su napravljene značajne uštede na mjesečnom nivou. Podsjetio je da je kantonalni budžet  već opterećen naslijeđenim dugovanjima

„ Ta dugovanja su se taložila godinama i iznose oko 5 miliona KM i bila su puno veća kada je ova vlada preuzela funckiju 7,5 miliona KM i sada su  smanjeni ali ni preostali dug nije zanemariv i to je najveći problem koji opeterćuje naš kanton. Te obaveze se moraju izvršavati u ovoj godini i to se ne može zanemariti, a takođe nažalost po mnoginm osonovama stižu i sudske presude. Samo Zavodu „Pazarić“ dugujemo ogromna sredstva  iz proteklih deset godina više od 450.000 KM i nadam se da ćemo postići neki dogovor o načinu isplate“ – kazao je ministar za finansije bPK Goražde.