NSS radnika zaposlenih u zdravstvu i Vlada BPK i dalje bez dogovora

– Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK)  Goražde za nepostizanje dogovora oko potpisivanja novog kolektivnog ugovora krivi pregovarački tim Vlade BPK-a.

U sindikatu izražavaju nezadovoljstvo  tvrdeći da iz Vlade nisu ponudili ništa konkretno te upozoravaju da su, ukoliko propadne pokušaj mirenja o kojem se vlada već očitovala, spremni i na druge korake. Smatraju da sudeći po stavu Vlade, nema ništa ni od pokušaja mirenja koje je sindikat zatražio četvrtog ovog mjeseca.

” Iz izjava vladinih zvaničnika i predstvanika Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde nije se dalo naslutiti da će pregovori nakon dva produžetka doći u slijepu ulicu. Želim da naglasim da se ovaj postupak otegao gotovo dvije godine  i da zdravstveni radnici  i njihove kolege više nemaju strpljenja” – kazao je predsjednik sindikata Emir Baščelija.

Istakao je da je sindikat spreman poduzeti i druge mjere, kako bi ostvario svoja prava

” Mislili smo da smo blizu dogovora međutim kako se i situacija sa pandmeijom stišala izgleda da se i Vlada stišala i na neki način zaboravila na nas, tako da smo bili prinuđeni da pošaljemo dopis i vidimo šta i kako dalje. Postupit ćemo u skladu sa zakonom a to su i tužbe i štrajk,  ali nadam se da neće doći do toga i da ćemo postići dogovor na obostrano zadovoljstvo” – kazao je on. .

U sindikatu su podsjetili da je prethodni kolektivni ugovor zaposlenih u zdravstvu  istekao prije dvije godine te naglašavaju  da se druga pregovaračka strana uopće nije izjasnila o njihovim zahtjevima i pojasnila šta je sporno

” Osnovni zahtjev sindikata je usklađivanje koeficijenata odnosno njihovo povećanje za 0,4 . Plaće zdravstvenih radnika u BPK najniže su u Federaciji BiH i krajnje je vrijeme da se situacija u tom segmentu popravi” – kazao je  predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde.

Vlada BPK Goražde na posljednjoj sjednici, razmatrajući zahtjev NSS  radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde za formiranje Mirovnog vijeća u cilju postizanja sporazuma o potpisivanju kolektivnog ugovora, zaključila je  da nisu ispunjeni uslovi za formiranje istog jer, kako su naveli, nisu isrpljeni svi zakonom propisani koraci koji bi doprinijeli postizanju dogovora.

Uvažavajući zasluge svih uposlenika u zdravstvu, doktora medicine, zdravstvenih radnika i svih ostalih zaposlenih u zdravstvu koji su doprinijeli u borbi protiv pandemije virusa COVID-19, Vlada smatra da u skladu sa Zakonom o radu treba nastaviti pregovore kako bi se postigao konačan dogovor u cilju potpisivanja Kolektivnog ugovora kojim bi se obuhvatile sve kategorije zaposlene u zdravstvu BPK Goražde.

Vlada BPK Goražde zaključkom je naložila pregovaračkom timu da insistira na nastavku pregovora, kako bi se dobili konkretni zahtjevi koji bi se  razmotrili  u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde. Ujedno, ovim zaključkom Vlada je pozvala Sindikat da ispoštuje član 138 Zakona o radu imajući u vidu donesene presude o reprezentativnosti sindikata.

Vlada BPK Goražde i dalje insistira na postizanju dogovora kako bi se poboljšali uslovi rada zdravstvenih radnika u cilju pružanja boljih zdravstvenih usluga na području tog kantona – saopćeno je iz Vlade.