Posjeta BPK Goražde

Predstavnici federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Saveza demobilisanih boraca FBiH danas su boravili u posjeti Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) Goražde.

Tokom susreta sa premijerkom Aidom Obućom i resornim kantonalnim ministrom Edinom Aganovićem  između ostalog prezentovane su planirane izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koje bi se uskoro trebale naći u parlamentarnoj proceduri.

Kako je pojasnio pomoćnik  za pitanja boraca u federalnom ministarstvu Mirza Terzo, posjeta je upriličena na temelju dogovora sa premijerom Vlade FBiH, da se izvrši obilazak svih kantonalnih ministarstava kako bi se zajednički sagledale predviđene izmjene

„ Ima određenih nadležnosti koje se preklapaju i tu smo da to zajedno sagledamo, a usaglašavanje zakona o pravima demobilisanih je predviđeno u dijelu da se se supruge umrlih demobilisnaih boraca, preko 57 godina, koje nemaju primanja uvedu u pravo na egzistencijalnu naknadu kao i  povratnici na području RS i  u Brčko Distrikt“ – pojasnio je Terzo.

Dodao je da bi nakon obilaska svih kantona, izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u parlamentarnu proceduru trebale biti upućene u septembru ili oktobru

„  Ukoliko dođe do realizacije ovih izmjena i dopuna  nama to ide u prilog u smislu isplate egzistencijalne naknade borcima koji se nalaze u entitetu Republika Srpska koji će  preći na federalni budžet i  novina u tom zakonu je da će supruge umrlih demobilisanih boraca imati pravo na egzistencijalnu naknadu. Takođe,  upoznati smo i sa aktivnostima koje se tiču nekih drugih zakona boračke populacije“ – kazao je Aganović.

Predstavnici BPK Goražde izrazili su zahvalnost federalnom ministarstvu za boračka pitanja za dosadašnju podršku ovom kantonu u raznim vidovima koja, kako je danas potvrđeno, neće izostati ni u narednom periodu. Ovom prilikom potpisan je i ugovor za podršku porjektu obilježavanja značajnih događaja i datuma u BPK iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992 – 1995. godina

„Mi kao kanton imamo izuzetnu saradnju sa federalnim ministarstvom za pitanja boraca koji dugi niz godina daju podršku svim našim aktivnostima kada su pitanju infrastrukturni projekti ali obilježavanje značajnih događaja i datuma. Danas smo dogovorili naredne aktivnosti koje se ogledaju u podršci federalnog ministarstva završetku radova na centralnom spomen obilježju braniocima Goražda, obilježavanju zznačajnih datuma i a izvjesna je i podrška ovog ministarstva  snimanju dugometražnog dokumentarnog filma „Zaim“  o legendarnom komandantu Zaimu Imamovića gdje će finansijski učestvovati i BPK Goražde i to je poklon svim građanima da se na jedan dostojanstven način sjetimo našeg legendarnog komandanta“ – kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.