Policija upozorila građane na učestale prevare putem interneta

Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u posljednje vrijeme prijavljeno je više slučajeva iz oblasti krivičnog djela prevara od strane više nepoznatih lica – potvrdio je šef Odsjeka za zaštitu tajnih podataka i analitiku MUP-a BPK Goražde Mirsad Kamenica.

Naglašava da je riječ o dobro osmišljenom modelu prevare.

– Radi se o tome da nepoznata lica putem telefona pozivaju građane i predstavljaju se kao službenici nekih banaka ili kompanija koje posluju u BiH i saopćavaju im da su dobili nagradu te da je, kako bi istu preuzeli potrebno da fotografišu svoje bankovne kartice sa svim podacima i dostave tim licima putem viber aplikacije. Nakon kraćeg vremena, sa računa građana koji su dali podatke se skidaju novčana sredstva čime ta nepoznata lica stiču nezakonitu imovinsku korist – pojasnio je Kamenica.

On je upozorio građane BPK-a, ali i drugih dijelova BiH da ne nasjedaju na ovakve i slične prevare i ne ustupaju svoje bankovne račune nepoznatim osobama, te da sve sumnjive pokušaje prijave policiji na broj 122.

– Građani su u proteklom periodu prijavljivali i tzv. hakovanje Facebook profila od strane nepoznatih lica koja takođe traže da im se prebacuju određena sredstva. Ukoliko se desi da građani dobiju takve poruke od navodnih prijatelja, neka najprije provjere vjerodostojnost i obavijeste policiju. MUP BPK u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom i Federalnom upravom policije je poduzeo mjere na otkrivanju počinilaca gdje smo jedan broj razotkrili a u toku je rasvjetljavanje još nekoliko slučajeva – kazao je Kamenica.