NSS radnika u zdravstvu: Iscrpljene sve mogućnosti za pregovore s Vladom BPK

Predstavnici Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj pres-konferenciji još jednom su ponovili da su iscrpljene sve zakonske mogućnosti u pregovorima sa kantonalnom Vladom oko novog kolektivnog ugovora.

Predsjednik sindikata Emir Baščelija ističe da je članove sindikata posebno iziritiralo što Vlada BPK Goražde smatra da pregovori još nisu završeni

„ Zakon je sve jasno propisao i mi smo sve dosad ispoštovali ali Vlada jednostavno odbija d azakaže sjednicu Mirovnog vijeća kako bi pokušali postići dogovor prije sudskih sporova ili štrajkova, a imajući u vidu  njihove dosadašnje stavove da ima dobre volje i novca“ – kazao je Baščelija.

Dodao je da Vlada BPK nažalost nije našla za shodno da zdravstvenim radnicima izađe u susret, iako je svjesna koliko su se žrtvovali posebno u vremenu pandemije.

 U Sindikatu su podsjetili da je Protokol o početku pregovora potpisan u februaru ove godine te da su tokom ovog mjeseca Vladi čak dva puta uputili zahtjev za formiranje Mirovnog vijeća odnosno zahtjev za provođenje postupka mirenja.

„ Zakon jasno kaže kako teku protokoli i mi smo 5.maj azavršili aneks protokola o pregovorima koji praktično traju od 2019. Godine. Trenutno povoljna epidemiološka situacija je pravi momenat za potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Nažalost prinuđeni smo da sve predamo na sud i nadamo se da će se u skladu sa sudskom odlukom pristupiti mirenju“ – kazao je Baščelija.

Vlada BPK Goražde razmatrajući ponovni zahtjev Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK Goražde o formiranju Mirovnog vijeća, i na posljednjoj sjednici  ostala je pri svom Zaključku Vlade od 9.juna jer smatra da nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za formiranje Mirovnog vijeća niti su iscrpljeni razgovori između predstavnika Sindikata i Pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde. Vlada smatra da treba da se nastave pregovori kako bi se došlo do zajednički prihvatljivog rješenja za sve učesnike u pregovorima te usaglasio tekst novog kolektivnog ugovora.