Utvrđen dnevni red nastavka 17. i 18. redovne sjednice Skupštine

 

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 38. redovnoj sjednici održanoj danas utvrdio je termin za nastavak 17. redovne sjednice te dnevni red i termin održavanja 18. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde.

Nastavak 17. redovne sjednice održat će se 07. jula sa početkom u 09:00 sati, a 18. redovna sjednica zakazana je za isti dan sa početkom u 09:30.

Osim prijedloga Prijedloga Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu i Prijedloga Zakona o nadležnostima organa vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća BPK Goražde te Prijedloga Zakona o dopunama i izmjeni Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, dnevnim redom planirano je razmatranje i razmatranje nekoliko prijedloga odluka.

Riječ je o Prijedlogu Odluke o potvrđivanju Odluke Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o prihvatanju ostavke ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Prijedlogu Odluke o razrješenju predsjednika Odbora za javna priznanja Bosansko- odrinjskog kantona Goražde, Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odluke o razrješenju člana Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.U skladu sa zaključkom Skupštine, planirano je razmatranje nekoliko izvještaja o radu za 2019. i 2020. godinu. Na dnevnom redu je Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.01.2021-31.03.2021. godine, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu, Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2019. godinu, Izvještaj o radu Službe za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. i 2020 godinu, Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019 i 2020. godinu, Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. i 2020 godinu, Izvještaj o radu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. i 2020. godinu, Izvještaj o radu Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. i 2020. godinu, Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. i 2020. godinu, Izvještaj o radu Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. i 2020. godinu, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu te Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2020. godinu.

www.bpkg.gov.ba