Halilović: Nezavisni strukovni sindikat, svoje zahtjeve nikada nije dostavio u pisanoj formi

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde smatra da nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za formiranje Mirovnog vijeća niti su iscrpljeni svi razgovori između timova Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu i Vlade BPK – ponovio je na današnjoj pres – konferenciji ministar zdravstva Eniz Halilović. Iz Vlade su ponovo pozvali predstavnike sindikata za pregovarački sto, u cilju postizanja konačnog dogovora i potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

Resorni ministar podsjetio je na hronologiju dešavanja u vezi pregovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde. Naglasio je da je Protokol o pregovorima na 45 dana  omeo treći val pandemije, nakon čega je potpisan i aneks protokola kojim je rok za pregovore produžen na još 15 dana, što po ocjeni ministra, nije bilo dovoljno.

” Mi smo tražili da taj rok bude malo duži kako bi sagledali cjelokupnu situaciju i u konačnici postigli dogovor, međutim tada je protokol potpisan samo na 15 dana i u tom roku nismo uspjeli potpisati novi kolektivni ugovor. Žao mi je zbog toga,  jer zaista od strane Vlade i Zavoda zdravstvenog osiguranja postoji htijenje i želja kako bi potpisali novi kolektivni ugovor što su naši zdravstveni radnici zaslužili” – kazao je Halilović

Osvrćući se na zahtjev za formiranje mirovnog vijeća koji je u dva navrata dostavio sindikat, on je i danas  ponovio zaključak Vlade  BPK koja ostaje pri ranijim stavovima i smatra sa nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za formiranje mirovnog vijeća niti su isrpljeni pregovori između pregovaračih timova sindikata i Vlade

” Takođe, po članu 138. Zakona o radu, u postupku pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora, reprezentativni sindikat dužan je da sarađuje sa drugim sindikatom sa manjim brojem članova radi izražavanja interesa i zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat. To praktično znači  da bi NSS sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu  u proces pregovora trebao uključiti i doktore medicine i stomatologije čiji je sinidikat u međuvremnu  izgubio reprezentativnost” – pojasnio je Halilović.

Takođe, tvrdi da Nezavisni strukovni sindikat, svoje zahtjeve  nikada nije dostavio u pisanoj formi

” Što se tiče zahtjeva o kojima govori  NSS riječ je o zahtjevima koji su bili 2019. godine a ti pregovori su zbog pandemije prekinuti, tako da smo ispočetka počeli pregovore a dokaz je potpisivanje novog protokola o pregovorima” – potcrtao je on.

Ministar Halilović naglasio je da je Vlada BPK Goražde i dalje stava da se treba potpisati novi kolektivni ugovor za radnike zaposlene u zdravstvu čim se stvore zakonski preduslovi te je u tom cilju još jednom  pozvao predstavnike sindikata za pregovarački sto kako bi se došlo do zajednički prihvatljivog riješenja i usaglasio novi tekst kolektivnog ugovora.