Zakazane sjednice kantonalnog parlamenta

Kolegij Skupštine Bosanskopodrinjskog (BPK) Goražde utvrdio je termin za nastavak 17. redovne sjednice te dnevni red i termin održavanja 18. redovnog zasjedanja Skupštine BPK Goražde. Obje sjednice održat će se u srijedu 7.jula.

Osim prijedloga Prijedloga  Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu i  Prijedloga Zakona o nadležnostima organa vlasti BPK  Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  te Prijedloga Zakona o dopunama i izmjeni Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, dnevnim redom  planirano je razmatranje i razmatranje nekoliko prijedloga odluka.

Riječ je o  Odluci o potvrđivanju Odluke Premijera  BPK  Goražde o prihvatanju ostavke ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi BPK Goražde, Prijedlogu Odluke o razrješenju predsjednika Odbora za javna priznanja BPK Goražde te prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja BPK-a.

Bit će razmatrana I   Odluka o razrješenju člana Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine BPK  Goražde kao i  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih  tijela kantonalnog parlamenta.

U skladu sa zaključkom Skupštine,  planirano je razmatranje nekoliko izvještaja o radu za 2019. i 2020. Godinu, a na dnevnom redu je Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za prva tri mjeseca ove godine.

Izmeu ostalih, poslanici će razmatrati  Izvještaje o radu,  kantonalnog Pravobranilaštva,  Agencije za privatizaciju BPK-a,  Službe za odnose sa javnošću BPK,  Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK,  Kantonalne uprave za civilnu zaštitu BPK,  Direkcije robnih rezervi BPK,  Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći  kao I Izvještaj o radu Arhiva BPK, svi za 2019. I 2020. godinu.