150 prehrambenih paketa za povratnike

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u sardanji sa Bošnjačkom zajednicom kulture (BZK) Preporod obezbjedila je 150  prehrambenih paketa  za povratnike  bošnjačke i srpske nacionalnosti koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Distribucija paketa izvršena je danas u naselju Dubište – Grad Goražde, Kopačima u Novom Goraždu (RS) te povratnicima u Opštini Čajniče.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović I coordinator  BZK “Preporod” Ibrahim Drljević ovom prilikom razgovarali su sa povratnicima o njihovim problemima I potrebama.

„ Ovo je jedan gest ispred Vlade BPK-a Goražde da se obiđu povratnici  kako  srpske  tako  i bošnjačke nacionalnosti i da vidimo kakvi su problemi  na terenu i kako mi možemo reagovati. Vidjeli smo da ima jako puno potreba i mi ćemo nastojati sa svoje strane da pomognemo onoliko koliko je to u našoj moći“ –  kazala je premeijrka BPK Goražde Aida Obuća.

Koordinator BZK “Preporod” Ibrahim Drljević naglasio je da se putem resornog ministarstva BPK Goražde, svakodnevno nastoji pružiti podrška povratnicima kako na teritoriji ovog kantona, tako i u susjednim općinama Republike Srpske

„ Premijerka je izrazila želju da pomogne povratncima  tako  da smo se dogovorili da pakete dodjelimo povratnicima u Novo Goražde, dio u naselju Dubište u Federaciji  odnosno Gradu Goražde te  jedan dio u Međurječje – Opština  Čaniče  I  ovom prilikom želim da se u ime povratnika zahvalim premijerki i  ministru što su i na ovaj način nastojali pružiti podršku povratnicima“-ističe Drljević.

Prema riječima ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniza Halilovića,  podrška povratnicima će se nastaviti i u narednom periodu za što su obezbjeđena sredstva u budžetu ministarstva.