Sastanak o modelima masovne imunizacije u BPK Goražde

Prema informacijama Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde do sada je u BPK Goražde prvom dozom vakcine vakcinisano 8,2 posto od ukupnog broja stanovnika dok je nešto manji procenat stanovnika vakcinisan drugom dozom, istaknuto je tokom današnjeg sastanka u zgradi Vlade BPK Goražde.

Prema najava narednih dana očekuje se isporuka 360 doza vakcine, a u zgradi kantona razgovarano je o pripremama za masovnu imunizaciju stanovništva. Sastanku sa premijerkom kantona Aidom Obućom i ministrom zdravstva Enizom Halilovićem prisustvovali su direktori zdravstvenih ustanova te su razmatrani modeli imunizacije prihvatljivi za BPK Goražde u narednom periodu.

“Razmotrili smo prihvatljive modele za masovnu imunizaciju na prostoru našeg kantona. Naši domovi zdravlja u potpunosti su opremljeni i osposobljeni da vrše vakcinaciju ukoliko dođe veći broj doza vakcina za naše građane, da predlažu da ne bude jedna lokacija gdje će se vršiti masovna vakcinacija već da se to radi kako je dosada bilo po domovima zdravlja odnosno po porodičnim ambulantama. Također, imaju još jedan sistem vakcinacije za one koji nisu u mogućnosti iz zdravstvenih razloga da dođu u ambulante porodične medicine, postoji terenska ekipa koja će doći na lice mjesta i vakcinisati naše sugrađane. Mi smo danas dobili konkretne zadatke, a najveći dio posla će svakako biti na Zavodu za javno zdravstvo koji će koridnirati sve ove aktivnosti, a mi ćemo biti suport svim njihovim zahtjevima”, kazala je Aida Obuća, premijerka BPK Goražde.

Dodala je da još nije poznato koliko će, od najvaljenih 1.500.000 do 2.000.000 doza vakcina koje će stići u BIH biti dopremljeno na područje BPK Goražde te da će to ovisiti, prije svega od zahtjeva iz kantona i spremnosti da vakcine distribuiraju krajnjim korisnicima.

“Zbog toga je bitno da mi razmotrimo kapacitete javno zdravstvenih ustanova i da vidimo koje su to potrebe za vakcinama. Informacije koje su meni danas predočene, do sada se 2.500 ljudi prijavilo u Dom zdravlja Goražde, 260 u Dom zdravlja Ustikolina i 100 ljudi u Dom zdravlja Prača. To pokazuje da interesovanje nije na adekvatnom nivou i zbog toga je potrebno da ukažemo na značaj imunizacije i pozovemo građane da se prijave kako bi smo imali relevantne spiskove koliko nam je potrebno vakcina”, ističe Obuća.

Podaci o broju vakcinisanih na području BPK Goražde još uvijek nisu precizni s obzirom da su mnogi vakcinisani i izvan kantona.

“To nije problem samo u BPK Goražde već i u cijeloj BiH iz razloga što nama nisu dostupni ti podaci. Opet se pozivam na onaj sastank koji je bio u Vladi FbiH, gjde nam je prezentiran podatak da je oko 50.000 stanovnika BiH već vakcinisano u susjednim državama. Taj podatak niko nema, ali ja se nadam da ćemo mi imati, možda ne bi bilo loše da se ljudi koji su se vakcinisali sa područja BPK Goražde prijave u zavod kako bi se evidentirali”, kaže Obuća.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo dr.Medina Bičo potvrdilaje da se očekuje veća distribuciju vakcina na područje kantona, ali  da u zavodu nisu zadovoljni brojem osoba koje su se do sada prijavile  za imunizaciju.

“Imamo pet hiljada hroničnih bolesnika i osoba starijih od 65 godina. Mi sa ovog sastanka šaljemo poruku o značaju vakcine i da je to najbolja preventivna mjera i trebamo svi na vrijeme da se vakcinišemo s obzirom da se očekuje četvrti val početkom jeseni. Svi oni koji žele da se vakcinišu mogu da se prijave u svoje porodične ambulante i mlađe osobe koje su starije od 18 godina dobro bi bilo da se prijave kako bi imali informaciju koliko vakcina možemo planirati”, kaže dr.Bičo