Sasatanak Saveza općina i gradova FBIH u Goraždu

Predstavnici Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine danas su boravili u Goraždu gdje su se susreli za zvaničnicima lokalnih zajednica u sastavu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde.

Razgovarano je o pripremi Izborne skupštine Saveza te je u tom smislu  gradonačelnik Goražda Ernest Imamović predložen za člana predsjedništva ovog Saveza,  ispred lokalnih zajednica sa područja BPK-a.

”Savez općina i gradova FBiH koji je zakonski zastupnik općina i gradova u Federaciji BiH pred višim nivoima vlasti je trenutno u procesu pripreme Izborne skupštine i  tom povodom smo danas u Goraždu, gdje smo na sastanku sa načelnicima općina i gradova iz BPK-a  željeli da  čujemo prijedloge za organe i  tijela Saveza koji će nam trebati na predstojećoj Izbornoj skupštini” – pojasnila je viši saradnik za pravna pitanja Saveza općina i gradova F BIH,  Selma Fišek.

Naglasila je da će se izborna ksupština održati u septembru

” Do sada je ovo treći kanton u kojem smo održali sastanke i u predstojećem periodu namjeravamo to učiniti i   u preostalih sedam kantona. SOGFBiH ispunjava svoju primarnu ulogu zakonskog zastupnika kako je to definisano Zakonom o principima lokalne samouprave ali pored te uloge tu smo da svojim članicama pokušamo pružiti svaku drugu vrstu pomoći kada je upitanju implementacija različitih projekata vezanih za lokalni nivo vlasti ali i kod niza drugih inicijativa i pitanja sa kojima se susreću naše lokalne zajednice” – naglasila je Fišek.

Kako je danas dogovoreno, prijedlozi za članove komisija koje djeluju unutar saveza, lokaln ezajednice iz BPK-a će dostaviti naknadno.

” ‘Dobio sm povjerenje od općina Pale u FBiH i Foča u FBiH da u ime našeg kantona budem član Predsjedništva Saveza općina i gardova FBiH, izuzetno bitan organ iz razloga što svakodnevnim zakonskim regulativama imamo pravo na davanje mišljenja i zajednički nastup i djelovanje prema FBiH” – kazao je gradonačelnik Goražda, Ernest Imamović.