Vlada BPK za modernizaciju dijela R 448-a izdvaja oko 600.000 KM

Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća I predstavnici firmi “Okac” i “Goražde putevi” danas su potpisali ugovore o rekonstrukciji putnih pravaca na dionicama Pijesak –Ilovača i Brzača –Goršić polje.

U modernizaciju  ovog dijela regionalne ceste R 448 –a kantonalna Vlada izdvojit će oko 600.000 KM, a ukupno će biti rekonstruisano i asfaltirano tri kilometra putnih komunikacija.

“ Dionica Pijesak – Ilovača je jako frekventna i bitna putna komunikacija kao i  dionica na istom putnom pravcu  Brzača – Goršić Polje.  Dužina jedne dionice je 900 metara i radi se o veoma zahtjevnom poduhvatu dok je  druga dionica duga  2.100 metara” – pojasnila je premijerka Obuća.

Dodala je da je  Cilj Vlade BPK Goražde da se u ovom mandatnom periodu u potpunosti asfaltira kompletna dionica puta od Osanice do Prače i tako omogući lakši i ugodniji put do Sarajeva.

“ Mislim da nećemo sve završiti u toku 2021. godine, zato što ni vrijeme a niti finansije nam to ne omogućavaju, međutim intencija je da u kontinuitetu završimo taj dio posla. To je stav ministarstva i Direkcije za ceste a mi i praktično pokazujemo da ono što smo obećali to i realiziramo” – istakla je premijerka BPK Goražde.

Prema ugovoru, rok  za završetak ovih radova je 90 dana od dana uvođenje izvođača u posao, međutim u praksi se pokazalo da se radovi na putnim pravcima uvijek uspiju okončati ranije od predviđenog roka – istaknuto je danas.