Potpisani ugovori o realizaciji projekata na području Prače

– Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća i načelnik Općine Pale u FBiH Almin Ćutuk potpisali su ugovore o realizaciji projekata na području ove lokalne zajednice.

Riječ je o projektu „Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“ za čiju realizaciju je Vlada BPK Goražde izdvojila 50.000KM te projektu za uspostavu nove autobuske linije za vrijeme ljetnog vremenskog perioda na relaciji Prača-Goražde i Goražde-Prača u iznosu od 2.000KM.

Prema riječima premijerke Obuće, Vlada BPK Goražde nastoji podržati projektne aktivnosti loklanih zajenica u sastavu BPK Goražde te Grada Goražde, koje su prema njihovim procjenama prioritne, prvenstveno kada se radi o povećanju broja zaposlenih, a sredstva su izdvojena po osnovu transfera drugim nivoima vlasti u BPK.

„Implementacijom projekta  „Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva dvadeset mladih ljudi sa prostora lokalne zajednice Pale u FBiH će dobiti priliku za zaposlenje kako bi obezbjedili egzistenciju za sebe i svoje porodice. Kada je riječ o projektu obezbjeđenja autobuske linije na realciji Goražde Prača,  stanovnici ove lokalne zajednice će prema redu vožnje koji je dogovoren sa prevoznikom imati obezbjeđen prijevoz u periodu ljetnog raspusta“ – pojasnila je Obuća.

Dodala je da, s ciljem podrške projektima, Vlada BPK Goražde nastoji u kontinuitetu inicirati lokalne zajednice da dostavljaju projekte, pri ćemu je nužno da obezbjede i  dio vlastitog učešća.

„ Općina Pale u FBiH je specifična po tome što je jedna od najnerazvijenih u FBiH i onda tu imamo više senzibiliteta kada je u pitanju iznos finansijskih sredstava kojima se reaguje“-kazala je premijerka BPK Goražde

Načelnik općine Pale u FBiH Almin Ćutuk potcrtao je da ova općina u većini slučajeva zavisi od pomoći viših nivoa vlasti, tako da je i ova podrška izuzetno značajna.

„ Sama činjenica da je u pitanju 20 radnih mjesta na prostoru ove lokalne zajednice govori koliko je bitna realizacija ovog projekta koji implementiramo sa organizacijom Cartisa. U pitanju je 12 porodica gdje je predviđeno ekonomsko osnaživanje, jedan biznis i jedan start koji će se finansirati iz ovog projekta. Jako je bitna saradnja sa većim nivoima a posebno sa Vladom BPK Goražde koju smo mi u dosadašnjem periodu imali“ – naglasio je Ćutuk.