Autoceste FBiH: Ne možemo nastaviti radove na tunelu Hranjen jer nema dodatnog novca

U vezi sa trenutnim stanjem projekta izgradnje tunela Hranjen prema Ugovoru “Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen”, oglasili su se iz JP Autoceste FBiH.

Na početku ističu da se radovi na tunelu Hranjen ne mogu nastaviti jer nisu obezbijeđena dodatna sredstva za dalju realizaciju.

“Činjenica je da je izvođač do sada izveo 37 posto radova na tunelu, da je utrošeno 97 posto od ukupne vrijednosti ugovorenih radova kao i da je proteklo 80 posto ugovorom roka za završetak radova”, saopćeno je.

Dalje navode da od imenovanja 11. juna 2021. godine aktuelna Uprava JP Autoceste FBiH je uradila analizu u cilju utvrđivanja činjenica i sve dalje korake za rješenje ovog problema, uključujući i utvrđivanje stepena eventualne odgovornosti svih sudionika projekta, te mogućnosti nastavka realizacije projekta.

“Uprave JP Autoceste FBiH pripremila je određene zaključke koji su već upućeni prema investitoru projekta – Vladi FBiH. Stav JP Autoceste Federacije BiH je da, bez obzira na stanje u kome se projekat trenutno nalazi, ne treba odustati od izgradnje tunela Hranjen. Ono što slijedi je priprema za raspisivanje novog tendera za izbor izvođača radova u dogovoru s Vladom FBiH i to prema opštim uslovima ugovora FIDIC – Crvena knjiga, što bi omogućilo nastavak radova sa manjim rizikom u odnosu na ranije stanje”, kazali su.

Podsjetimo, kompanija Euroasfalt smanjila je intenzitet radova, a uskoro bi mogla i potpuno obustaviti radove na tunelu Hranjen. Kao što je Klix.ba jučer objavio, razlog za stopiranje jednog od najznačajnijih infrastrukturnih objekata, koji bi trebao znatno skratiti put između Sarajeva i Goražda, je nedostatak novca.

Prema našim informacijama, za oko 80 miliona KM (bez PDV-a), koliko je Vlada Federacije BiH prvobitno izdvojila, planirano je da tunelska cijev od pet kilometara bude probijena. Međutim, novca je nestalo u trenutku dok je probijeno samo 2,5 kilometara. Ukupno je do sada obavljeno tek oko trećine ukupnog posla.

Radovi na tunelu su započeti u jesen 2019. godine, a finansirani iz akumulirane dobiti BH Telecoma u vrijednost većoj od 65 miliona maraka, a cjelokupan projekt iznosi više od 81 milion maraka.