Data saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova II faze „Kamenorezački radovi“ na rekonstrukciji Centralnog spomen obilježja braniteljima BPK Goražde

Na 97. redovnoj sjednici održanoj danas, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu za podršku razvoju neprofitnih organizacija za 2021.godinu.

Ministarstvu za boračka pitanja data je saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova II faze „Kamenorezački radovi“ na rekonstrukciji Centralnog spomen obilježja braniteljima BPK Goražde, čija je procijenjena vrijednost 111.764 KM, bez PDV-a.

S ciljem jačanja kapaciteta neprofitnih organizacija kao i poboljšanja uslova za rad, Odlukom je odobreno 30.000 KM, a za finanisranje projektnih aktivnosti po 7.500 KM odobreno je Udruženju poslodavaca, Obrtničkoj komori, Općem Udruženju „Stari zanati“obrtnika Grada Goražde te Privrednoj komori BPK Goražde.

Odlukom su odobreni i tekući transferi općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec juli i avgust ove godine. Po 40.000 KM odobreno je Gradu Goražde i općinama Pale i Foča u FBiH.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za finansije, Vlada BPK Goražde usvojila je, a potom u skupštinsku proceduru uputila, Izvještaj o izvršenju budžeta BPK Goražde za period januar-juni 2021.godine te Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za isti period. Kako se navodi u izvještaju, rashodi i izdaci za prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 16.175.838 KM što je za dva posto manje u odnosu na isti period prethodne godine. Kada je riječ o utrošku tekuće budžetske rezerve, u izvještajnom periodu 01.01.-30.06.2021.godine utrošeno je 11.800 KM.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 75.810 KM na ime isplate preostale tri rate od ukupno sedam studentskih stipendija studentima s područja BPK Goražde za studijsku 2020/2021.godinu te odluku o finansiranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde i JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde u školskoj 2021/2022. godini.

Razmatrana je a potom i primljena i k znanju Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec juli ove.godine.

 

www.bpkg.gov.ba