Nastavlja se rekonstrukcija centralnog spomen obilježja

Rekonstrukcija centralnog spomen obilježja poginulim braniocima Goražda, uskoro se nastavlja – potvrdio je ministar za boračka pitanja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Edin Aganović.

On je podsjetio da je projekat započet 2019. godine realizacijom prve faze te da je zbog pandemije u prošloj, njegov nastavak  odgođen za ovu godinu.

”   Dana je objavljen tender za izbor izvođača radova a procjenjena vrijednost druge faze iznosi oko 130.000 KM sa PDV-om i ona je veća u odnosu na prvobitno projektno riješenje iz razloga, što su nam u međuvremenu struka,  a i koordinacija boračkih udruženja dali prijedlog da se neke stvari dorade, tako da smo povećali iznos u odnosu na ono što je bilo planirano 2018. Godine” – istakao je Aganović.

U ministarstvu za boračka pitanja nadaju se da će tenderska procedura spješno biti okončana u zakonskom roku kako bi građevinski radovi za koje su obezbjeđena sredstva, uskoro mogli početi.

“ Najveći dio radova u drugoj fazi  se odnosi na kamenorezačke radove koji podrazumjevaju ispisivanje imena poginulih boraca na kamene pločice koje će biti postavljene na zidu spomen obilježja, zatim oblaganje kamenom ”Kapije života” i pristupnih stepenica prema njoj kao i  sa saobraćajnice. Planirano je i  postavljanje klupa  kao i ostali nepredviđeni radovi koji mogu da se dese u toku samog izvođenja” – precizirao je Aganović.

Resorni ministar pojašnjava da na kreiranju spiska sa imenima poginulih boraca koja će se naći uklesana na zidu spomen obilježja već par mjeseci radi komisija koju čine predstavnici kantonalnog te federalnog ministarstva za boračka pitanja,  koordinacije boračkih udruženja, kao i gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu.

“ Otprilike broj se kreće oko 2.150 do 2.200 poginulih boraca čija imena bi trebala da se nađu na zidu spomen obilježja. Naravno, projekat je zamišljen da se jedan broj pločica ostavi prazan, ukoliko se slučajno neko izostavi, da se naknadno može upisati. Mi ćemo nakon završetka druge faze, napraviti jednu, možda i medijsku kampanju, da se pozovu porodice, poznanici, ukoliko se neko ime nije našlo na spisku, da nam to prijave i uz releventnu dokumentaciju i dokaz da je osoba bila pripadnik jedne od naših brigada, da se to ime nađe na spomen obilježju” – kazao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde.

Projekat rekonstrukcije centralnog spomen obilježja poginulim braniocima Goražda vrijedan je oko 200.000 KM i trebao bi biti okončan u ovoj godini. Pored BPK Goražde, projekat je sa 15.000 KM pomoglo i ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo te goraždanske kompanije ”Ginex” i ”Emka Bosnia”.