Oprema u vrijednosti 30 000 maraka službama i ustanovama za zaštitu

Kantonalna uprava Civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  izdvojila je dio namjenskih sredstava za nabavku materijalno-tehničkih sredstava za jedinice u sistemu zaštite i spašavanja. Primopredaja opreme vrijedne oko 30.000 KM obavljena je danas ispred zgrade kantonalnih institucija.

Direktor Kantonalne uprave CZ Kenan Kanlić naglasio je da je ovaj čin rezultat saradnje na djelu svih nivoa vlasti na području BPK ali i države BiH.

„ Nabavili smo 12 naprtnjača i metlarica za Službu za zaštitu od požara pri JP Bosanskopodrinjske šume, zatim jedan mobilni EKG aparat Službi za medicinsku pomoć pri Kantonalnoj bolnici Goražde. Jedan dio opreme nabavljen je za Kantonalni štab CZ u vidu poljskih kreveta i šatora te isušivača vlage i jednu mobilnu prikolicu koju smo dodjelili PVJ Goražde i Službi za zaštitu ljudi i materijalnih dobara na vodi i pod vodom pri Kajakaškom klubu Goražde- precizirao je Kanlić.

Dodao je da je zahvaljujući ministru odbrane BiH Sifetu Podžiću, KK „Buk“ na korištenje dodjeljen kontejner

„ To je od velikog značaja za nas i kontejner smo smjestili u naš kamp koji je formiran na Modranu.  Značit će mnogo za organizaciju vježbi CZ. Već imamo i kontakte i saradnju sa CZ Novi Grad Sarajevo koji su zadovoljni tim kampom i nadam se da će to u budućnoisti biti sve bolje i bolje „ – kazao je predsjednik KK „Buk“ Kenan Kadrić.

Pomoćnica gradonačelnika za CZ Grada Goražde Samira Drakovac napominje da na nivou Grada Goražda u sistemu zaštite i spašavanja djeluje 11 službi te da obezbjeđena oprema od velikog značaja

Ova oprema će koristiti svakako PVJ ali i našoj jedinici koja djeluje na vodi i pod vodom u KK Buk, predstavljat će nešto što na ovakav način nismo posjedovali. Imali smo prikolicu za veći čamac ali ne ovu koja interventno može poslužiti. Izuzetno je značajna saradnja koju imamo i potpora koju razvijamo i osjećaj empatije, obzirom da su uvijek ograničeni i ljudski i materijalni resursi tako da ova pomoć predstavlja veliku stvar“ – istakla je Drakovac.

Premijerka BPK Goražde  Aida Obuća takođe je naglasila da je cilj osposobiti sve službe koje učestvuju u sistemu spašavanja ljudi i imovine

„ Ovo ocjenjujem kao jednu veoma značajnu aktivnost i obećavamo da nećemo na ovome stati već ćem kontinuirano, u skladu sa nađim finansijskim mogućnostima., trođiti sredstva u svrhe za koje su namjenjena, a to je da se nabavi nužna oprema“ – istakla je Obuća.

 

Isporučena oprema predstavlja prvi kontingent jer slijedi nabavka i dodatna opreme za ostale službe pri Kantonalnoj upravi CZ  – naglašeno je