Kanlić:Blagi rast prihoda u budžetu

– U budžetu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde zabilježen je blagi rast prihoda, ali to nije ni približno budžetu 2019. godine – kazao je na današnjoj pres – konferenciji kantonalni ministar za finansije, Esad Kanlić.

Prezentirajući izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine koji je usvojila Vlada BPK, on je podsjetio da je u vrijeme pandemije konstantno bilježen pad svih prihoda u budžetu

„  Od marta 2020. godine konstantno je bio prisutan pad prihoda i tek sada osjetimo blagi rast. Ukupni prihodi za prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 19.579.614 KM ili 46 posto planiranih prihoda za 2021. i u odnosu na isti period prošle godine ostvarenje je veće za jedan posto“ – precizirao je Kanlić.

Mišljenja je da se u  drugom dijelu godine  može očekivati manji iznos sredstava

„  Ovo je bio ljetni period kada je mnogo osoba posjetilo naš kanton  i državu a svi znamo da zbog korone nisu dolazili dvije godine i to se osjeti  na indirektnim porezima, porezima od PDV-a  tako da je zabilježen blagi rast i u budžetu BPK i sva davanja bila su  redovna, bez zakašnjenja i prenošenja u slijedeći mjesec“ – naveo je on.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta BPK  Goražde u istom periodu iznosili su 16.175.838 KM, što je 38 posto planiranih rashoda i izdataka u ovogodišnjem budžetu i dva posto više u odnosu na ostvarene rahode u istom periodu prošle godine

Po riječima Kanlića, 66 posto rashoda izdvojeno je za bruto plaće, naknade i doprinose poslodavca za 878 uposlenih, dok značajan dio budžeta čine izdvajanja za  socijalna davanja, boračku-egzistencijalanu pomoć,  naknade za treće dijete i ostala socijalna davanja.

„ U kontaktu smo sa višim nivoima vlasti odnosno Federalnim ministarstvom finansija i još nema naznaka vezano za doznaku sredstava sa nivoa Vlade FBiH. Nadamo se da će MMF do kraja avgusta uplatiti sredstva za naš kanton, koja su planirana kao i prošle godine a odluka je na Vladi Federacije kako i na koji način će biti   izršena raspodjela   sa Federacijom BiH i Republikom Srpskom“ – kazao je Kanlić.

Najavio je da će do kraja godine u BPK Goražde biti završena dva kapitalna projekta, a riječ je o  uspostavi  Hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici  i rekonstrukciji centralnog  spomen obilježja  poginulim braniocima  Goražda.