MUP BPK: Sastanku s ministrom odazvali se samo predstavnici Sindikata Uprave policije

Ministar unutrašnjih poslova Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  Armin Mandžo inicirao je zajednički sastanak sa oba sindikata koja djeluju pod okriljem ovog ministarstva,  u cilju dogovora oko početka pregovora sa kantonalnom Vladom u vezi potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

Međutim, sastanku su se odazvali jedino predstavnici nedavno formiranog Sindikata Uprave policije, dok se predstavnici Sindikata policije nisu pojavili. Ministar naglašava da  oba sindikata imaju reprezentativnost te da bi zajednički cilj trebao biti poboljšanje materijalnog statusa svih uposlenika ministarstva.

„ Ja sam kao ministar otvoren za saradnju sa oba sindikata i u narednom periodu ću nastojati da saslušam i podržim obje strane i podržim. Današnji sastanak je trebao biti dijalog između dvije strane iako sam imao pojedinačne pozive od strane sindikata gdje su oni zahtjevali samnom da se satanu individualno, ali upravo zbog specifičnosti ove situacije, gdje imamo dva sindikata, ravnopravna sa reprezentativnošću, nisam  želio pojedinačno da obavljam razgovore da ne bih stvorio neku krivu sliku da favoriziram jednu ili drugu stranu“ – pojasnio je Mandžo.

Naveo je da bi cilj oba sindikata trebao biti isti, poboljšanje uslova rada i materijalng statusa policijskih službenika i uposlenika u MUP-u kroz potpisivanje novog kolektivnog ugovora, obzirom da je prethodni istekao.

U Sindikatu Uprave policije naglašavaju da se po plaćama i drugim primanjima uposlenici Uprave policije nalaze na dnu ljestvice u FBiH te najavljuju da će tokom pregovora neminovno tražiti povećanje

„ Iskreno nam je žao što se Sindikat policije nije odazvao jer bi mogli zajednički da formiramo određene stavove po pitanju finansijskog i materijalnog statusa policijskih službenika i ostalih uposlenika u Upravi policije i MUP-u. Naši zahtjevi će ići u pravcu da se popravlja materijalni položaj policijskih službenika i ostalih uposlenika i sve ostale naknade predviđene zakonima i drugim propisima na nivou BPK i FBiH“ – kazao je predsjednik Sindikata Uprave policije Nusret Sipović.

Sindikat Uprave policije svoje zahtjeve prema kantonalnoj Vladi konkretizirat će u narednom periodu prije zvaničnog  otpočinjanja pregovora oko potpisivanja novog kolektivnog ugovora.