Sastanak zvaničnika BPK Goražde sa čelnicima općine Ustikolina

Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća, minister finansija Esad Kanlić I predsjedavajuća Skupštine BPK-a Aida Sirbubalo posjetili su danas općinu Foča u FBiH. Sa načelnikom Mujom Sofradžijom i njegovim saradnicima razgovarano je o budućoj saradnji izvršne i zakonodavne vlasti BPK-a sa ovom općinom, s akcentom na implementaciju projekata koji bi doprinijeli razvoju ove nerazvijene lokalne zajednice.

Premijerka Obuća istakla je da je  opredijeljenje Vlade BPK Goražde  poboljšanje saradnje sa prvenstveno nerazvijenim lokalnim zajednicama,  kako bi se implementirali projekti od značaja za stanovnišvo koje u njima živi.

„ U cilju zadržavanja lokalnog stanovništva u ovom dijelu BPK Goražde,  potrebno je definisati prioritete  u zajedničkom radu. Do sada smo imali jako dobru saradnju, pored podrške u vidu granta,  podržali smo i nekoliko njihovih projekata koje su kandidovali prema  Vladi  BPK Goražde a  što je za posljedicu imalo poboljšanje životnog standarda na području ove lokalne zajednice. Zajednički stav sa današnjeg sastanka jeste da je u budućnosti potrebno puno više raditi na  implementaciji infrastrukturnih projekata koji bi stvorili pretpostavke za nove  investicije koje su jako potrebne  ovoj lokalnoj zajednici“ – kazala je Obuća

Tokom sastanka poseban akcenat stavljen je na izgradnju mosta preko rijeek Drine, s obzirom da se još uvijek koristi most koji su izgradile snage EUFOR-a, što se prilikom njegove izgradnje smatralo kao privremeno rješenje.

“Uzimajući u obzir činjenicu da se radi o višemilionskoj investiciji, potrebno je prikupiti neophodnu dokumentaciju kako bi se apliciralo prema višim nivoima vlasti. .U ranijem periodu Vlada BPK Goražde izdvojila je finansijska sredstva u iznosu od 5.000KM za izradu idejnog projekta, neophodna su dodatna finansijska sredstva kako bi se uradila istraživanja I u konačnici  glavni projekat” – pojasnila je Obuća.

Načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija naglasio je da je podrška Vlade BPK od velikog značaja

„U posljednja tri mjeseca ta podrška je očigledna I pored redovnih grant sredstava Vlada BPK Goražde, sa finansijskim sredstvima u iznosu od 40.000KM  podržala je i projekat koji naša lokalna zajendica realizuje u saradnji sa švicarskim Caritasom te iz namjenskih sredstava Kantonalne uprave civilne zaštite izdvojila sredstva u iznosu od 15.000KM za sanaciju od poplava. Danas smo kao prioritet u radu istaknuli izgradnju mosta, kako bi se razvila jedna industrijska zona na lokalitetu Cvilina, koja bi se mogla ponuditi potencijalnim investitorima“-istaknuo je  načelnik Sofradžija.