BPK Goražde će biti doznačeno više od četiri miliona iz sredstava MMF-a

Vlada FBIH jučer je donijela odluku o raspodjeli 200 miliona KM sredstava Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o sredstvima pomoći budžetima kantona u sanaciji posljedica nastalih usljed pandemije virusa korona u FBiH.Prema utvrđenim kriterijima BPK Goražde pripalo je nešto više od 4 miliona KM.

“Dakle to je nešto više od četiri miliona KM. Zaista ću reći da je ta podrška sa federalnog nivoa neophodna kada je u pitanju budžet BPK Goražde iz razloga što mi i dalje trpimo posljdice pandemije virusa COVID-19, zbog smanjenja prihoda u budžetu pa će nam ova sredstva dobro doći kako bi smo regovali prema svim onim subjektima koji zavise od budžeta BPK Goražde. Ovdje prije svega mislim na obrtnike, privredne subjekte, zatim poljoprivredne proizvođače kao i naše obaveze koje datiraju iz ranijeg perioda”, kazala je Aida Obuća, premijerka BPK Goražde.

Dodaje da je Vlada prevashodno fokusirana na podršku privredi, privrednim subjektima,a naročito prema zdravstvu.

“ Moramo se fokusirati na njegovo jačanje kako bi smo spremno odgovorili na sve ove izazove koji su ispred nas, a odnose se na pandemiju virusa. Dakle, na sjednici Vlade donesemo odluku u kojoj rasporedimo ovaj iznos i onda taj iznos pravdamo prema federalnom ministarstvu. Ne mogu sa sigurnošću reći kada bi to moglo biti uplaćeno u budžet BPK Goražde iz razloga što se predhodno moraju donijeti sve te odluke od državnog do federalnog nivoa i onda ćemo mi dobiti instrukcije za slanje prema federalnom ministarstvu kako bi se izvršila uplata, a ja se nadam da će se  sve neophodne odluke donijele u toku mjeseca septembra, kako bi se sredstva doznačila u budžet BPK Goražde, kazala je Obuća.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće u mjesecu septembru trebalo bi se pristupiti izradi neophodne dokumentacije kako bi ova novčana sredstva što prije bila operativna.