U okviru posjete našem gradu Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva susrela se i sa premijerkom BPK Goražde Aidom Obućom

 

Prilikom susreta sa premijerkom BPK Goražde Aidom Obućom razgovarano je o niz aktivnosti koje bi doprinijele boljoj saradnji kako našeg grada, tako i kantona u cilju realizacije projekata koji se odnose na unaprjeđenje infrastrukturnih, turističkih, obrazovnih i zdravstvenih kapaciteta.

U tom cilju a vodeći se zajedničkom željom za jačanjem prijateljskih odnosa između institucija Grada Goražde, Kantona i Grada Sarajeva, svjesni značaja razvoja pomenutih oblasti koje vode kako privrednom unaprjeđenju tako i kulturnom te društvenom, dogovorena je intezivnija saradnja koja će za rezulat imati implementaciju tih projekata od značaja za naš kanton.

www.bpkg.gov.ba