Potpisani ugovori sa korisnicima kroz projekat Socio-ekonomskog osnaživanja lokalnog stanovništva

 

U općini Pale u Federaciji BiH danas je izvršeno potpisivanje posljednih 6 od ukupno 14 ugovora sa krajnjim korisnicima grant podrške, koja se odnosi na nabavku poljoprivredne mehanizacije, poljoprivredne opreme i plastenika kroz projekat Socio-ekonomskog osnaživanja lokalnog stanovništva, a čija ukupna vrijednost računajući ranije potpisane ugovore iznosi 74.694,40 KM.

Tom prilikom, održan je sastanak sa predstavnicima Caritasa, kojem je osim načelnika općine Pale FBiH Almina Ćutuka i njegovih pomoćnika prisustvovala i premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća,

“U saradnji sa Općinom Pale FBiH i Bosansko-podrinjskim kantonom Goražde uspjeli smo da isfinansiramo dvanaest korisnika kroz određivanje grantova i uspjeli smo da izvršimo zapošljavanje dvadeset ljudi iz Prače koji trenutno rade u Općini Pale RS”- kazao je zamjenik direktora Caritasa Zlatan Savić.

Jedan od gorućih problema s kojim se susreće Općina Pale unazad 10 godina i više je intezivan odlazak lokalnog stanovništva, izrazito zbog socio-ekonomskog standarda lokalnog stanovništva.

“Kako bi se riješio taj problem, planirano je da se u narednom periodu ojača ekonomski status poljoprivrednih domaćinstava koja su slabijeg imovinskog stanja, kroz podršku u nabavci poljoprivredne opreme i mehanizacije, koja će im poslužiti kao osnovno sredstvo za rad u poljoprivredi. Sa firmom “Mraz”u mjesecu aprilu zaključen je Ugovor o vrijednosti od 267.472,00 KM, pri čemu je učešće Općine Pale u ovom programu obuke i zapošljavanja 20.000,00 KM”, istaknuo je načelnik Ćutuk.

Sa 12 fizičkih i 2 registrovana pravna lica putem Caritasa zaključeni su pojedinačni ugovori čija vrijednost iznosi 74.694,49 KM, a isti se odnose na jačanje kapaciteta poljoprivrednih domaćinstava i registrovanih pravnih lica koji se bave određenim vrstama biznisa u lokalnoj zajednici i sa omjerom finansijskog učešća, 40%Caritas, 40% Općina, 20% korisnik.

Vlada BPK-a Goražde je podržala projekat Općine Pale FBiH, koji su realizirali sa švicarskim Caritasom.

” Radi se o veoma značajnom projektu koji idu u pravcu zadržavanja stanovništva na ovom području, tako što su se obezbijedili uslovi za zapošljavanje lokalnog stanovništva i za nabavku poljoprivredne mehanizacije. U narednom periodu dogovorena je saradnja između Caritasa, Vlade i Općine, da zajedničkim snagama podrže naredne projekte i udruže finansijska sredstva kako bi u biti benefite imali stanovnici ove lokalne zajednice”- riječi su premijerke BPK Goražde Aide Obuće.

 

www.bpkg.gov.ba