Utvrđen dnevni red i termin održavanja 20. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj danas utvrdio je dnevni red i termin održavanja 20. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sjednica će se održati 14. septembra 2021.godine sa početkom u 10:00 sati. Sjednici Kolegija prisustvovala je i premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Osim prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama u BPK Goražde, na dnevnom redu je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada koji bi se trebao razmatrati po skraćenom postupku.

Na dnevnom redu je i prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja BPK Goražde za 2021.godinu, Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-30.06.2021. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01-31.12.2020. godine te Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.04 – 30.06.2021. godine.

Također, na dnevnom redu je i Prijedlog amandmana XLIX-LXXII na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te informacije o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19) kao i realizaciji projekta brze ceste Goražde-Sarajevo i izgradnji tunela Hranjen

.www.bpkg.gov.ba