Ramić u posjeti Prači i Ustikolini

–  Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić boravi u posjeti Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) Goražde, a danas je najprije  posjetio Općinu Pale u FBiH gdje se posredstvom ovog ministarstva realiziraju značajni projekti.

Ovom prilikom potpisani su i ugovori sa četiri korisnika za rekonstrukciju kuća a u pratnji načelnika općine Almina Ćutuka, ministar Ramić je obišao radoe na izgradnji zgrade socijalnog stanovanja te most u naselju Lunje, čiju je izgradnju pomoglo  Federalno ministarstvo i Vlada BPK Goražde.

 „ Danas su potpisani ugovori sa četiri korisnika za rekonstrukciju postojećih stambenih objekata koji su  se prijavili na naš javni poziv za obnovu stambenih objekata i koji ispunjavaju uslove i to je jedan projekat koji realiziramo u okviru stambene gradnje uz izgradnju zgrade socijalnog stanovanja sa deset stambenih jedinica sa poslovnim prostorima, koje će takođe služiti za smještaj interno raseljenih lica ili onih koji su u stanju socijalne potrebe“ – pojasnio je ministar Ramić.

Naglasio je da resorno ministarstvo, u ovom dijelu BPK Goražde u saradnji sa Općinom Pale u FBiH  realizira i druge projekte koji su od značaja za lokalno stanovništvo te je najavio i nastavak podrške

„ To je izgradnja mosta i drugih infrastrukturnih projekata na ovom podurčju a pored toga fizička lica se samostalno prijavljuju na naše javne pozive u oblasti podrške poljoprivredi ili podrške razvoju obrta i, s druge strane, jedan dio stanovnika Prače će takođe biti podržan kroz projekte zapošljavanja  u privrednim subjektima koji su se prijavili na naš javni poziv. Mi se trudimo da sve građane ovih rubnih područja FBiH na različite načine pomognemo, kako bi sačuvali ova područja i kako bi ljudi opstajali na svome“ – istakao je ministar za izbjegla i raseljena lica FBiH.

Načelnik Općine Pale u FBiH naglasio je da je podrška resornog Federalnog ministarstva od velikog značaja

„ Gospodin Ramić je prijatelj svih povratničkih općina, pa tako i naše. Federalno ministarstvo relizuje četiri projekta na području ove općine i sama činjenica da se ljudima rješava stambeno pitanje kroz proširenje stambenih jedinica i izgradnju novih stambenih jedinica, govori koliko  to mnogo  znači za stanovnike Općine Pale u FBiH.  Od velikog značaja je i most u Lunjama koji povezuje nekoliko naselja i čiji stanovnici su prvi put dobili jedan stabilan most putem kojeg će moći prići svojim kućama i imanjima, što će im mnogo olakšati život“ – istakao je Ćutuk.

Napomenuo je da potreba za nastavkom gradnje stambenih jedinica u ovoj općini, i dalje postoji

„ Mislili smo da će projekti koji su u toku zadovoljiti potrebe, ali u međuvremenu se javila potreba za još deset porodica koje su se prijavile za povrat kuća i stanova  tako da ćemo i dalje imati potrebu da apliciramo i radimo u tom dijelu stambenog zbrinjavanja. Zahvalni smo i Vladi BPK Goražde koja je takođe  podržala izgardnju mosta“ – kazao je načelnik Općine Pale u FBiH.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić danas je posjetio i Općinu Foča u FBiH gdje je takođe u toku izgradnja zgrade socijalnog stanovanja, dok će se sutra sastati sa premijerkom BPK Goražde Aidom Obućom te uz obilazak gradilišta posjetiti i Grad Goražde i općinu Novo Goražde (RS).