Riječ po riječ 16.9.2021. Tema: Odnos prema prošlosti