U školama BPK Goražde u stalni radni odnos bit će primljeno 24 uposlenika

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, nakon niza godina, u radni odnos na neodređeno vrijeme u osnovnim I srednjim školama bit će primljena 24 prosvjetna radnika. Konkurs za prijem je raspisan nakon što je na ovaj prijedlog resornog ministarstva saglasnost jednoglasno dala kantonalna Vlada.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nakuku, kulturu I sport Biljana Begović na današnjoj pres konferenciji pojasnila je da je,  iako se kasnilo sa ovim aktivnostima, s ciljem podizanja kvaliteta nastavnog procesa, opredjeljenje ministarstva bilo  da se evidentni problemi  počnu rješavati dugoročno.

Istakla je da je raspisivanjem konkursa zaokružen zahtjevan proces, kojim se rješava jedan od suštinskih  problema u obrazovanju na podruzčju kantona, a to je rješavanje radno-pravnog statusa uposlenika.

“ Donošenju ove odluke prethodile su iscrpne kvalitativne i kvantitativne analize ministarstva I Pedagoškog zavoda  a menadžmenti škola, školski odbori i sindikati vodili su odgovornu obrazovnu politiku, kako nastavni kadar u perspektivi ne bi bio tehnološki višak, već da je potreban u narednih pet – deset godina. Rezultat toga je da će 24 uposlenika u prosvjeti dobiti ugovore na neodređeno vrijeme, od kojih 16 nastavnika, što je najveći broj  zaposlenih na neodređeno vrijeme u obrazovanju u posljednjih petnaest i više godina” – naglasila je Begović.

Zahvalila se svima koji su dali doprinos kako bi se ova problematika sagledala iz svih uglova, a posebno Vladi BPK koja je, kako je kazala, shvatila ove namjere  I jednoglasno pružila  podršku kako bi se ovaj proces doveo do kraja

“ Pojedini uposlenici u prosvjeti godinama konkurišu na određeno vrijeme I svake godine se prijavljuju na konkurse I mi smo na ovaj način željeli to da riješimo. Hvala i onima koji su manje vjerovali u ono što radimo, ali su nam svojim kritikama ipak pomogli da objektivno sagledamo sve prednosti i nedostatke pri donošenju konačne odluke, a naše opredjeljenje išlo je u pravcu da se u narednim godinama što je moguće više smanji mogućnost mijenjanja nastavnog kadra, posebno u nižim razredima“- kazala je  Begović.

S obzirom da se I na obrazovanje odražava  problem smanjenja stanovnika na prostoru BPK Goražde a samim tim i učenika, prema riječima ministrice, odluke su donesene s posebnim senzibilitetom prema područnim školama.

“ Osim pedagoških standarda razmišljalo se i o budućnosti opstanka ljudi i djece na tim prostorima. Ispred nas je sigurno još puno izazova, ali ključno je da nam djeca budu u prvom planu i da osiguramo preduslove kako bi  nam mladi i kvalitetni kadrovi ostali da žive na ovim prostorima. Vjerujem da ćemo sa ovim konkursima pokazati kako je moguće pomiriti dugogodišnje iskustvo u prosvjeti i novu energiju te znanja koja sa sobom donosi mlađi kadar, obrazovan na način da bude značajno usmjereniji na nove tehnologije“ – kazala je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu I sport BPK Goražde.