Za sanaciju puta Pijesak – Ilovača više od 310.000 KM

U mjesnoj zajednici Ilovača – Grad Goražde počela je sanacija putne komunikacije koja je dio Regionalnog puta R448 –a, koja je u nadležnosti Bosanskopodrijskog kantona.  

Za asfaltiranje dionice Pijesak – Ilovača u dužini oko oko jednog kilometra iz budžeta Direkcije za ceste ministarstva za privredu BPK-a, bit će izdvojeno 310.450 KM.  

Predsjednik Savjeta MZ Ilovača Bahto Ličina naglasio je da je riječ o značajnom projektu na koji mještani čekaju godinama, a čija realizacija  će doprinijeti opstanku ljudi na ovim prostorima.    

„ Stanovnici MZ Ilovača su imali dugogodišnji problem loše putne komunikacije i Direkcija za ceste i Ministartsvo privrede utvrdili su da je to gorući problem ove MZ. Izdvojili smo više od 310.000 KM za afaltiranje putnog pravca u dužini od oko jednog kilometra i nadam se da će stanovnici ovog dijela grada imati kvalitetniju putnu komunikaciju“ – kazala je prmeijerka BPK Goražde Aida Obuća.  

Napomenula je da je rok za izvođenje radova  90 dana, te da, ukoliko vremenski uslovi dozvole, očekuje da oni budu okončani i prije.  

Ministar za privredu BPK Mensad Arnaut podjsteio je da je ova putna komunikacija ranije bila u u nadležnosti Grada Goražda, te da je krajem 2019.  Vlada FBiH ovaj dio proglasila regionalnim putem a riječ je o dionici Osanica – Orahovice – Prača u dužini od 32 kilometra.  

„ Tada smo namjenska sredstva iz Direkcije za ceste u ministarstvu privrede počeli koristiti za uređenje ovih putnih pravaca.  Obzirom da je  dio puta  od Osanice do Ilovače  saniran kreditom Saudijskog fonda posredstvom Grada Goražde, projekat nije bio završen do kraja i ostalo je oko 900 metara na dionici Pijesak – Ilovača. Mi smo putem javnog poziva odabrali izvođača i radovi su počeli kako bi i taj dio okončali“ – kazao je Arnaut.  

Dodao je da će pored sanacije putnih pravaca na regionalnom putu R448, Direkcija za ceste i ministarstvo privrede putem projekata nižih nivoa vlasti podržati i sanaciju nekategorisanih putnih pravaca.