TV Ordinacija 31. emisija – Djeciji dispanzer-kovid