Riječ po riječ 7.10.2021. Tema: Kriza zakonodavne vlasti u Novom Goraždu