Primopredaja prostorija u MUP-BPK

Federalnoj upravi policije danas je zvanično predat na korištenje prostor u zgradi Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, koji će se ubuduće koristiti za provođenje istražnih radnji na dokumentovanju krivičnih djela u nadležnosti ove uprave.
Angažman Federalne uprave policije na području našeg kantona i do sada je bio zastupljen u segmentu borbe protiv najozbiljnijih vidova kriminala, a davanjem prostorija stvorit će se pretpostavke za efikasniji i bolji rad.
Prilikom primopredaje prostorija, riječi zahvalnosti na povjerenju premijerki BPK Goražde i ministru za unutrašnje poslove BPK Goražde, Aidi Obući i Arminu Mandži uputio je zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman, ističući da će Federalna uprava u narednom periodu imati mogućnost da u punom kapacitetu doprinosi sigurnosti ovog kantona, na način da se svi oni koji je ugrožavaju nađu u rukama pravde.
„Naš osnovni cilj je da se građani na cijelom prostoru FBiH osjećaju sigurno i da prepozanju ovu upravu policije kao nekoga ko je spreman da se bori u svom punom kapacitetu protiv različitih sigurnosnih prijetnji. Iako je Bosansko-podrinjski kanton mirno i sigurno područje, ono nije amnestirano od različitih vidova kriminala koji je infiltiran u sve segmente ovog društva, te je namjera Federalne uprave policije da intezivira aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi ovaj kanton i dalje bio siguran grad budućnosti i mogućnosti mladih ljudi sa Drine“-istakao je Korman.
Dodao je da je Federalna uprava policije prepoznala potrebu za fizičkim prisusutvom svojih istražitelja na području BPK Goražde, posebno iz razloga što je ovaj Kanton po svojoj geografskoj strukturi smješten blizu entitetskih granica, što u velikoj mjeri pogoduje za različite kriminalne aktivnosti pojedinaca i organizovanih kriminalnih grupa s područja oba entiteta, te da je od značaja da se sigurnosne mjere podignu na što veći nivo, jer je primarni cilj ove policijske agencije sigurnost svih građana. Na ovaj način će se intezivirati aktivnosti u borbi protiv kriminala na ovom području, a posebno će se usmjeriti na što efikasniji i sveobuhvatniji pristup problematici dokumentovanja i procesuiranja predmeta ratnih zločina, na temelju Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.
Pored navedenog, jedan od prioriteta Federalne uprave policije je jačanje saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona, koja je i do sada bila na zavidnom nivou, te s tim u vezi planirane su zajedničke aktivnosti u borbi protiv kriminala, u smislu eventualnog formiranja mješovitih timova u cilju provođenja zajedničkih koordiniranih istraga i operativno-taktičkih mjera i radnji, te druge aktivnosti za koje se ukaže potreba, istaknuto je ovom prilikom.
Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, implementacijom Strategije predviđeni su mehanizmi koji će unaprijediti procesuiranje predmeta ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima u BiH kroz odgovarajuću raspodjelu predmeta ratnih zločina između pravosuđa na nivou BiH i entiteta Brčko Distrikta BiH i kantona, te će se na taj način pravoshodno i obezbijediti efikasnije procesuiranje najsloženijih i najprioritetnijih predmeta ratnih zločina.
„Činjenica je da su brojna odgovorna lica još uvijek slobodna i nekažnjena za počinjene ratne zločine, a što potkrijepljuje podatak  da postoji veliki broj nerješenih predmeta, naročito kada je u pitanju ova regija. U cilju postizanja većeg stepena sigurnosti, smatramo da će Federalna uprava policije dio svojih ljudskih i materijalno-tehničkih resursa usmjeriti na borbu protiv kriminala na ovom području s akcentom na predmete ratnih zločina, jer sigurno okruženje je najvažnije za građane i drušvo u cjelini, bez kojeg se ne može ići prema ekonomskom i privrednom razvoju Kantona u kojem posluje više renomiranih preduzeća“-kazala je prilikom primopredaje premijerka BPK Goražde Aida Obuća