U ovoj budžetskoj godini Vlada BPK Goražde izdvojila značajna sredstva za realizaciju programa JU „Centar za kulturu“ Goražde

Strategijom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021- 2027. godina, Vlada našeg kantona izdvojila je kulturu kao važan segment unaprjeđenja kvaliteta života na ovim prostorima.

Kao nosilac aktivnosti kulturnih dešavanja izdvojena je JU „Centar za kulturu „ Goražde, kojoj je za realizaciju programa, u odnosu na ranije godine, povećana finansijska podrška iz budžeta BPK Goražde.

Prema riječima ministrice za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goraže Biljane Begović , u ovoj budžetskoj godini podržano je šest projekata ove javne ustanove, za čiju implementaciju je Vlada izdvojila 25.000 KM, a cilj ministarstva i Vlade je i u narednom periodu raditi na dodatnom poboljšanju kulturnih sadržaja.

„ Iz budežta Ministarstva sufinansirano je održavanje Internacionalnog festivala dječije pjesme pod nazivom „Šta se pjesmom sanja“, Internacionalnog festivala prijateljstva, Dana Isaka Samokovlije“ Sunce nad Drinom“, Drinskih večeri poezije“, plasman i promocija knjiga uz obogaćivanje knjižnog fonda biblioteka, kao i pozorišna scena i osnivanje dječijjeg amaterskog pozorišta. Također, do kraja godine prema raspoloživim finansijskim sredstvima bit će podržan još najmanje jedan projekat ove ustanove, tako da će podrška JU Centar za kulturu iznositi oko sedamdeset posto od ukupnog transfera za kulturu“-ovom prilikom istaknula je ministrica za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Dodala je da postoji interes kulturnih institucija i iz drugih gradova da sarađuju sa goraždanskim institucijama i umjetnicima, a mišljenje Vlade i resornog ministarstva je da je neophodno dati podršku takvoj saradnji kako bi se kulturni sadržaji na području našeg kantona podigli na veći nivo.

„Smatramo da ćemo u narednom periodu imati svi razumijevanja za mlade ljude kojima su kulturni sadržaji neophodni na ovim prostorima te da će pozorišna scena da zaživi kako naši sugrađani ne bi morali odlaziti u druge gradove da gledaju pozorišne predstave, već da to čine u svom gradu“-kazala je ministrica Begović.

Na ekonomskom kodu predviđenom za kulturu planirana su finansijska sredstva u iznosu od 40.000KM a osim aktivnosti Centra za kulturu, u nešto manjem iznosu, podržani su projekti udruženja koja se bave kulturom, a to su KUD „AZOT“ Goražde-Vitkovići, Udruženje žena kućne radinosti „Motiv“, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, Gradsko društvo „Goražde“ te udruženje „Omladinski savez“ Ustikolina te četiri udruženja mladih koja su ispunila uslove javnog poziva.

www.bpkg.gov.ba